HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

április 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Friss üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt

2018.04.19. 14:22 :: lowoa

Bakonycsernyei hetesrendszer két tagjának folytatása

Mivel értesülhettetek róla az egyik hetesrendszert úgy néz ki teljesen legyalulták, ennek okán mivel november 30-án van nevemnapja, s attól kezdve helyeztem fel a frissebb üzeneteket. Mária Magdolna által kapottakat meg remélem már holnap felrakom a helyére, a legutolsó üzenet ott Pió atya próféciája, további elérhetőek: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/

Szólj hozzá!

2018.04.19. 09:55 :: lowoa

"Ahová tettél, ott szolgállak,
Ahol megsejtlek, megcsodállak.
Ahol tudlak, ott követlek,
Ha meg-megbotlok nem csüggedek.
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs azért nem zaklatlak.
Ami a munkám azt megcsinálom,
A jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül nem kesergek,
és holnap mindent újra kezdek!" Ámen.Drága Istenem, Mennyei édes Atyám!
Az egész drága Szent Könyv tele van drága tanítással, amelyre nekünk is nagy szükségünk van.
Bocsásd meg, amikor értetlenkedünk, okoskodunk, és gőgösek vagyunk, és úgy  dobálózunk a meggondolatlan szavakkal, mondatokkal, amivel minősítjük  Te drága Élet Könyvedet a Szentírást.
Tanítsd a Te mostani népedet is, mert csak egyedül Te tudsz most is velünk helyesen bánni, és nézd el a tudatlanság idejét a bűnös embernek.
Neked van hatalmad mindenre, mert megíratott: Néked adatott minden hatalom mennyen és földön!
Erre a hatalomra apellálok és könyörögve kérlek, segítsd el, és munkáld ki minden ember szívében azt a vágyat, amelyet más nem tud, de Te megteheted.
Add, hogy felragyogjon minden élő teremtett léleknek, mekkora nagy kincs van és mély tudás, bölcsesség tárháza, ebben a drága könyvben. Ez az  ÉLET könyve.
Ehhez csak a Te Szentlelked adhat, és aki kéri annak ad is segítséget, látást és a gyakorlati életben megvalósulást, hogy ha ebből élünk, és úgy élünk, ahogy Te rendelkezel, illetve ahogy a mi Urunk Jézus élte az életével ezt – akkor  ott vagyunk már is a mennyei hazában lelkiképp.
Munkáld ezt a nem hiábavaló vágyat mindennél jobban a szíveinkben.
Légy áldott, hogy teszed és meghallgattad kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Elkötelezettség, kommunikáció, kompromisszumkészség? Hogy mennyi van ezekből bennem, azt Te tudod, Uram. Te vezess jó útra, ha tévelygek ezekben, hiszen a tét nem kicsi… Ámen


Köszönöm Istenem, hogy rohanásaim közepette megállhatok és elmélkedhetek nagyságos dolgaidról! Köszönöm, amit az egész emberiségért, köztük értem is tettél Krisztusban. Ámen


URam! Add, hogy kegyelmed révén meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől, a múlandót az elmúlhatatlantól! Ámen
Uram! Békétlenségeim okait kérlek szüntesd meg, s irgalmad palástjával takard be életemet, hogy megbékélt szívvel boldogan adhassak hálát mindenkor, mindenért! Ámen


Uram! Éltess, hogy akaratod szerint élhessek másokért! Ámen


Uram, olyan jó lenne minden nap biztosan állni egyedül a te szolgálatodban. Én meg nem tagadlak, most is hozzád imádkozom, mindig kérem a te segítségedet. Jó keresztyénnek tartom magam. És mégis, néha annyira kell a pénz, nem mindig nézem meg, honnan juthatok hozzá. Olyan fontos az emberek véleménye, nem mindig vállalom, hogy szembe álljak velük, bár a lelkiismeretem azt kívánná. Káromkodnak mellettem, nincs bátorságom kikérni magamnak. Gonosz emberek támogatására van szükségem, nem mindig merem előttük vállalni hitemet. Sokszor sántikálok kétfelé. Bocsásd meg, Uram, nehogy megtagadj ezért. Tőled kérek újra erőt a biztos, a határozott helytálláshoz. Ámen

/V.L./


URam! Sokszor szóltam, amikor hallgatnom kellett volna, s amikor meg szólnom kellett volna, hallgattam... Add, hogy tanuljak hibáimból, s gondolataimat ne az én igazam, hanem a Te szereteted formálja! Ámen


Uram! Szeretnék szépen, s jól élni! Küzdök és dolgozom, s mégsem jutok el abba az állapotba, amit szívem szerint kívánok magamnak... Kérlek segíts meg, s légy velem, költözz be szívembe, hogy féljelek, s végre úgy szerethessek és éljek, ahogyan azt szeretném, s ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen


URam! Tisztítsd meg szívemet, hogy tisztán lássak vele! Ámen


Urunk, Istenünk! Szükségünk van rád életünkben. Nem szeretnénk veled szembehelyezkedni, sőt óhajtjuk, hogy velünk jöjj életünk minden ösvényén! Áldásod és kegyelmed legyen velünk ma is! Ámen

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.04.19. 09:54 :: lowoa

2017. április 19. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ítélet alatt áll most a világ. Keresztre feszítésem újra meg újra megismétlődik. Sokan hátat fordítanak Nekem. Leköpdösnek, megostoroznak és megölnek Engem a lelkükben. Ez akkor történik, amikor erőszakkal elhallgattatják lelkiismeretük szavát, ami a jóra inti őket. Helyette a rosszat választják, és vétkeznek. Közben nem fogják fel, hogy ezzel magukat juttatják az örök kárhozatra. Az ilyen emberek miatt kerül ítélet alá a világ. A bűn már annyira elhatalmasodott, hogy büntetésért kiált.

 

Kicsi gyermekeim! Ti, akik hűségesen megtartjátok törvényeimet, és szüntelenül imádkoztok, ti tartjátok fenn ezt a bűneiben sínylődő világot. Ti vagytok a világ világossága, akik az Én fényemet hordozzátok, melyet rajtatok keresztül árasztok szét a világban.

 

Drága gyermekeim! Ti soha ne hallgassatok el! Hirdessétek Evangéliumomat, akár alkalmas, akár nem! Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Így még sok lelket ragadtok ki a sátán markából. Folytassátok ezt életetek végéig, amíg még időt adok rá! Megáldalak titeket, Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Jézus…felkiáltott, és kilehelte lelkét.”

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.19. 09:53 :: lowoa

Bátran hagyatkozzatok a Szentlélek indításaira!
 
Kedveseim, bízzátok magatokat teljesen a Szentháromságra, nagy szeretettel és védelemmel vesz körül titeket! Bátran hagyatkozzatok a Szentlélek indításaira, hiszen már ismeritek a hangját. Lelketekbe írta mindazt, amit elvár, és amit kér tőletek. Csak figyeljetek a lelkiismeretetekre! Ha jól reflektáltok, felfedezitek azonnal jelzését. Soha ne mulasszatok el egyetlen pillanatot sem, amikor a szívetek megmozdul hívására! Emlékezzetek, mekkora örömet jelent számotokra, amikor megteszitek indításait. Boldog az a szív, amely megcselekszi mindazt, amit az Úr megmutat neki.

2013. 04. 19. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/batran-hagyatkozzatok-a-szentlelek-inditasaira

Szólj hozzá!

Vác

2018.04.19. 09:40 :: lowoa

Ma délután Shiny Sabu India Kerala államában élő fiatal édesanya, feleség tanúságtételt tett előttünk a váci Szent Anna Piarista Templomban. Miközben folyamatosan lefordították nekünk Shiny beszédét rendkívüli kegyelmekben részesültünk, amit bizonyára mások is tapasztaltak.
Őrangyalaink elvezettek minket egy csodálatos forráshoz. A mi Urunk személyesen kínált meg mindenkit ebből a forrásból, majd így szólt: „Gyermekeim, Én most az igazság forrásából kínáltalak meg titeket. Felfrissítettem lelketeket és a hit évének ajándékaként megerősítettem mindnyájatok hitét az Örök Élet iránt. Tőletek különösen elvárom, hogy a szentségi életben növekedjetek és végső célotok a saját üdvösségetek mellett mások üdvösségre segítése legyen. Ez a ti legnagyobb hivatásotok itt a földön. Ez a világ a szakadék felé vezeti legtöbb eltévedt gyermekemet. Szükségem van a ti imáitokra, hogy őket megmenthessem a gonosz karmaitól. A lelkekért való harc egyre jobban erősödni fog hamarosan szemmel láthatóan is. De ne féljetek! Mert ezek a megpróbáltatások előre jelzik második eljövetelemet. Sokszor mondjátok: Urunk, mikor jössz el közénk és vetsz véget e bűnös világnak? Bizony, bizony mondom nektek, egyetlen imát, sóhajt sem engedek el fülem mellett. Várjatok Engem örömmel és türelmesen! Ígéretemet be fogom tartani, és teljesíteni fogom. Ó, mily nagy öröm fog akkor sugározni választottaim arcán, amikor az égből angyalaim szózata elhangzik dicsőséges eljövetelemről a Föld minden táján. Ez a nap oly emlékezetes lesz minden teremtményem számára, mint a betlehemi születésem. Mielőtt mindez bekövetkezik, azt kívánom mindnyájatoktól, hogy kövessetek Engem és tartsatok ki Mellettem. Béke veletek gyermekeim!”
 
A Szűzanya sokak számára érezhetően jelen volt köztünk. Mindenkit átölelt édesanyai szeretetével és azt üzente nekünk: „Kicsinyeim, veletek vagyok szorosan Szent Fiammal. Örömmel jöttem el közétek, hogy kiosszam kegyelmeimet köztetek is. Boldog vagyok, mert több gyermekem tiszta szeretettel mélyen a szívébe zárt engem, és elhatározták, hogy mindennap tisztelettel fognak rám gondolni és kérni fogják közbenjárásomat szükség idején. Hálátokat látva édesanyai könnyeimmel megjelöltem homlokotokat és kértem Szent Fiamtól, hogy árasszon el titeket békéjével. Mindig boldogan járuljatok szentáldozáshoz! Én minden szentáldozás alkalmával jelen vagyok előttetek és mellétek állok. Ahol Szent Fiam van, ott vagyok én is, mivel elválaszthatatlanok vagyunk. Tehát valójában Szent Fiam az, aki mellétek rendel engem. Adjatok hálát Mennyei Atyátoknak az eucharisztia csodájáért! Ha nem lenne eucharisztia, akkor mind elvesznétek. Ezért használjatok ki minden alkalmat, hogy szentmisén vehessetek részt. Én fogom a kezeteket és mutatom nektek az utat az életszentség felé. Csak úgy tudtok igazán kedvesek lenni Mennyei Atyátok előtt, ha szeretetben éltek a nap 24 órájában. Ne gondoljátok, hogy ez lehetetlen! Mennyei Atyátok szeretete és kegyelme által minden lehetséges. Édesanyai békém töltse be szíveteket és védelmezzen titeket a gonosz minden kísértétől!”
 
A szentmisében Szűzanyánk mindenkit Jézus irgalmas szívébe helyezett úgy, mint a fehér liliomokat. Szentáldozásnál az Úr így szólt: „Én vagyok az igazság. Aki ezt az igazságot megtalálja, másokat is elvezet az igazságra.”
 
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/20130419-vac

Szólj hozzá!

2018.04.18. 10:14 :: lowoa

Istenem! Hiszek benned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem! Remélek tebenned, mert végtelenül jó és irgalmas vagy. Istenem! Minden fölött szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.

URam! Add, hogy csökkenő erőmben, meg-megkopó egészségemben, meg-megbicsakló lelkesedésemben se felejtsem el, hogy Te az Élet URa vagy, s Neked köszönhetek mindent! Ámen


Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen


Uram, az én esztelen tetteim versenyre kelnek a tékozló fiúéval, és mint ő tette, most én is lábadhoz borulok sírva kérem bocsánatodat, ne vess meg engem, mindenség királya! Tégy méltóvá engem halhatatlan asztalod lakomájára, bár menyegzős köntösöm régen elvesztettem, bemocskoltam a tőled kapott fehér ruhámat, irgalmasságodban ajándékozz meg vele újra engem, Uram, mindenség királya! Ámen


URam! Emberi gyengeségeink ellenére, kísértések közepette is, tartsd meg Benned bízó népedet! Ámen Uram! Hálát adok Neked a működő házasságokért! A sajátomért is. De könyörgöm a nehezen, a sok vesződség közepette élőkért. Te mutass nekik utat előbb önmagad, majd egymás irányába is! Ámen


Uram Jézus Krisztus!
Ma élő teremtményei az Atyának, mi is ilyen bűnösök és halálra méltók vagyunk a Te kegyelmed, érdemeid nélkül.
Benned, Általad és Érted, Reád nézve mégis hatalmas lehetősége van minden élő embernek, aki téged keres, megismer, és elfogad élete Urának, Istenének vall, és Veled azon a keskeny, igen nehéz, és mégis gyönyörű úton jár.
Most hitben járunk és nem látásban, mégis megadod azt a lehetőséget nekünk is, hogy életünk minden  útján találkozhatunk a Te általad kínált áldásaiddal.
Legfőképpen a Te békességeddel, mert ugyan e földi élet próbákkal teli, hogy minket kipróbálttá tegyen, sok-sok nehézséggel van átitatva, de érezhetjük, tapasztalhatjuk, hogy mégsem elhagyatva, segíted a mai gyermekeidet is.
Nagy felelőssége a keresztyén embernek, hogy amit kap az  Ő Urától, azt továbbadja azoknak, akiket mellé, köré rendelt az Isten, és főleg az élet élésével segíthetünk lelkeket arra, hogy Téged megismerjenek.
Tisztíts meg bennünket és tégy magadhoz egyre jobban hasonlóvá, főleg a szelídségben és alázatban, hogy teljesüljön az Atya akarata: minden ember üdvözüljön.
Kérlek, hallgasd meg a kérésemet és áldj meg bennünket. (Trezsimama)

URam! Köszönöm Neked az életet! Add, hogy méltósággal éljem a nekem szánt napokat, éveket! Ámen


Uram! Légy türelemmel felém, hogy én is türelmes lehessek másokkal! Ámen


Uram, ne ítélj engem aszerint, ahogy én ítélek másokat! Te szerető, igazságos Atyám vagy, én csak bűnös gyermeked, aki naponta elhibázza az ítélkezést, elfelejtve a saját hibáit és bűneit. Bocsásd meg nekem igazságtalan ítélkezésemet, és tégy embertársaim testvérévé azzal, hogy nem ítélem őket szigorúbban, mint saját magamat. És mikor engem ítélgetnek, abban a te ítéletedet lássam saját igazságtalanságaim ellen, és a te figyelmeztetésedként fogadjam el alázattal és kellő önvizsgálattal. Ámen

/V.L./


Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg minden ember szívében, hogy örömmel szolgáljunk egymásnak a Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Szeretnék Rólad bizonyságot tenni. A Te erőddel, a Te Lelkeddel. Ajándékaidat csak eltékozolni tudtam, s nem akartam emlékezni, hogy egyszer meg kell állnom ítélőszéked előtt. S egyszer az elvégzett és el nem végzett munkáról be kell számolnom. Köszönöm a kegyelmi időt, hogy ma még Eléd járulva kérhetem újra ajándékaidat, s állíts feladatom végzésének helyére. Ámen

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.04.18. 10:12 :: lowoa

Az irgalmasság kilencede és az engesztelők

 

Nagypénteken miközben az irgalmasság kilencedét imádkoztuk, Jézus ezt üzente: „E kilenced alatt irgalmas szívembe emellek titeket és ott hordozlak benneteket az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig, addig, amíg lelketek makulátlan hófehér tiszta nem lesz. Szent Véremben fogtok megfürdeni és új életet kezdeni. Az örök üdvösség felé vezető utatokon ez egy fontos lépés lesz.”

Később láttam, hogy az engesztelők közössége ott volt abban a sírboltban, ahova Jézus Szent Testét elhelyezték és egy lepellel letakarták. De nemcsak mi voltunk ott, hanem velünk együtt az angyalok is, akik szüntelenül dicsőítették és magasztalták a Szentháromságot. A szeráf angyalok az Úr mellett őrködtek, majd az egyik közülük így szólt hozzánk: „Jöjjetek közelebb testvéreim! Adjatok hálát Istennek, mert ígéretét beteljesítve megváltotta az emberiséget! Ti azok közé tartoztok, akik hűséggel és teljes odaadással tudnak Neki szolgálni. Nagy kiváltságban van részetek, hiszen a kegyelmek folyamatos áradatát élvezhetitek nap, mint nap, amíg csak éltek. Kevés olyan közösség van a világban, ahol ennyi kegyelem árad! Mennyei Édesanyátok oly szorosan mellettetek van, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Ő arra hívott titeket, hogy vele együtt beteljesítsétek Isten tervét, amelyet az engesztelőkre bízott. Ahogyan mi most virrasztunk Krisztus halott Szent Teste fölött, úgy kell nektek is őrködnötök az Eucharisztia fölött még az életetek árán is. Nekünk, angyaloknak szükségünk van olyan emberekre, akik készek ezt az áldozatot meghozni. Egyedül csak ti vigasztalhatjátok a Mennyei Atyát mindazért a sok fájdalomért, amelyet Szent Fiának okoztak.

A Menny összes lakójának tudomása van arról, hogy hamarosan minden engesztelő össze fog gyűlni Isten nevében Vácon, a kegyelmek forrásának egyik helyén azért, hogy egységetek újból helyre álljon, mert a gonosz mindenkit komolyan megpróbált az utóbbi időkben. Mindazok, akik megnyílnak a kiengesztelődés kegyelme előtt, egy maradandó pecsétet kapnak a szívükre, mint az engesztelő hivatás jelképét. Imádkozunk azért a szándékért, hogy minden országban legyen egy olyan nap – legalább az év egy napján ‒, amikor az emberek kiengesztelődnek Istennel és egymással is. E kegyelemmel teljes napok előkészítik Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Amikor megtörténik a kiengesztelődés köztetek, ti mindnyájan lélekben a Sínai hegyen lesztek és visszatértek a kezdetekhez, életfelajánlásotokkal pedig elkötelezitek magatokat a Szent Törvények iránt. A ti feladatotok az, hogy az embereket elvezessétek ahhoz a szövetséghez, amely Krisztusban újjáéledt.”

E szavak után lélekben egészen megerősödtünk és megújultunk. A harmadik napon egy vakító fény áradt a sírboltba, és a nagy kő elgördült a sírhely bejárata elől. A Szentháromság három személye állt meg nagy dicsőségben a mennyei seregek kíséretében, és láthattuk az Üdvözítőt az Atya jobbján. Jézus a Mennyei Atya és a Szentlélek áldásával belépett a sírboltba és mielőtt egyesült Lelke Szent Testével, felénk fordult és a következőt mondta: „Feltámadásom napján ti is lélekben fel fogtok támadni az örök életre. A halál fölötti győzelmem legyen mindnyájatoknak erősítés és példa a bűn feletti győzelemre! Különleges áldásomat adom az engesztelők közösségére! Azt akarom, hogy Velem legyetek, és mindig az Én oldalamon harcoljatok a lelkekért! Irgalmam kapuja most oly szélesre tárult, mint eddig soha. E napok félelmetesek a gonosz számára, mert sok vereséget kell elszenvednie. A kitartás és buzgóság lelkületével áldalak most meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014.04.18. Nagypéntek Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/819-az-irgalmassag-kilencede-es-az-engesztelok

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.04.18. 10:11 :: lowoa

2014. április 18. Nagypénteken, Szentségimádáson a Szentlélek imája:

 

 

„Drága jó Jézusom! Te itt függsz a keresztfán. Szent Tested már halott. Tanítványaid levesznek a keresztről, és Szent Édesanyád ölébe fektetnek. Ó mily nagy volt az Ő szomorúsága! Csak a hit és a remény tartotta benne az életet, hogy meg nem szakadt az Ő Szeplőtelen Szíve. Erősen hitt és remélt szavaidban: „Harmadnapra feltámadok.” Imájával siettette feltámadásod óráját. Amikor feltámadtál, megjelentél Neki. Elsőnek Ő látott meg, és forró öleléssel, lángoló szeretettel Szeplőtelen Szívére szorított. Ó mily nagy volt az Ő boldogsága! Soha többé nem veszít el, mert az első halál már elmúlt, és a feltámadás örökké tart. Már csak egyetlen vágya volt, hogy Veled együtt Ő is felmenjen a mennybe. Később, amikor a megalakuló Egyháznak nem volt már rá szüksége, ez a vágya is teljesült.                               

 

Édes jó Jézusom, imádott Krisztusom! Köszönöm, hogy feltámadtál és örökké élsz, hogy köztünk maradtál, és hiszünk Benned, hogy Veled együtt mi is feltámadunk. Köszönöm, hogy nekünk is helyet készítettél a mennyben, ahol Veled együtt örökké örvendezni fogunk. Jézusom, imádott Királyom! Már csak egy nagy vágyam van: vigyél fel engem is Magad mellé a mennybe! Kérlek, add, hogy mindörökké gyönyörködjek Szent Színed látásában! Örökké imádjalak, és dicsőítselek! Magasztaljam örök jóságodat, szeretetedet és irgalmadat! Jézusom, örömöm, örök boldogságom! Kérlek, add meg a kegyelmet, hogy amíg e földön élek, egyfolytában csak engeszteljelek, imádjalak, és mindenekfölött szeresselek! Úgy akarlak Téged szeretni, mint Ahogy Te engem, hogy az életedet adtad oda értem! Erre áldj meg, kérlek, megerősítő áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.18. 09:53 :: lowoa

Semmihez se ragaszkodjatok

 

 

Kedveseim, bizakodjatok és reményeteket soha ne veszítsétek el, mert a Szentháromságnak gondja van rátok. Életetek el van rejtve Krisztusban, és az Ő szent vére megoltalmaz még a legnagyobb megpróbáltatások idején is, csak tartsatok ki mellette mindvégig. Amikor már látjátok, hogy a jövendölések beteljesednek, emeljétek fel fejeteket, mert meglátjátok Isten dicsőségét. Semmihez se ragaszkodjatok, mert minden e világi dolgot csak használatra kaptatok. Csak a Szentháromság szent akaratát fürkésszétek és belé kapaszkodjatok, akkor nem kell félnetek, mert a félelmet már messze elűzte tőletek.
2013. 04. 18. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/semmihez-se-ragaszkodjatok

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018.04.18. 09:15 :: lowoa

2003. Április 18. - Nagypéntek

Jézus:
Szeretettel, alázatos lélekkel kísérjetek el keresztutamon, s lélekben egyesüljetek Velem, a Fájdalmak Emberével és Szent Édesanyámmal, a Fájdalmas Anyával.

I. Isten iránti engedelmességem vezetett abban, hogy szeretettel, szeretetből elvállaltam az igazságtalan ítéletet. Így tudtam kiengesztelni Atyámat az emberi engedetlenség miatt.

II. Szeretettel adtam példát nektek, hogy miként kell az élet terheit elfogadni, jól fogadni. Tekintsetek Rám, ha valami nehéz, s engedjétek, hogy szívetekig hatoljon szeretetem, s akkor meg tudjátok majd tanulni, hogy mi az engesztelés lényege, hogy miként kell az élet nehézségeit, a kereszteket elfogadni és hordozni.

III. A kereszt súlya a földre sújt, de a szeretet erőt ad a folytatáshoz. Soha ne adjátok fel a reményt. Bízzatok, s akarjatok naponta újrakezdeni, ha valamiben hibáztatok.

IV. Akik a szeretet által összeforrtak, tekintetük szavak nélkül is képes segíteni a másikon, amikor már semmi más lehetőség nincs. Szent Édesanyám is így forrt össze Velem.

V. Szeretettel hordozzátok egymás terheit, s akkor mindnyájatoknak szebbé, könnyebbé fog válni az élete. Akarjatok könnyíteni mások terhein, ha lehetőségeitek engedik, de figyeljetek arra is, hogy miben tudtok segíteni!

VI. A segítőkész jó akarat jutalmaként kapta Veronika arcmásomat.

VII. A keresztet egyre nehezebben bírom vinni, ismét elestem, egész testem egy nagy seb. Tekintsetek rám, ha az élet terhe a földre sújt és merítsetek erőt Belőlem, kegyelmeimből, irgalmazni akaró, szerető Szívemből. Én erőt adok nektek az újra kezdéshez, hogy legyen elég bátorságotok felkelni a bűn fertőjéből és a kegyelem segítségével tovább menni, előre haladni.

VIII. Ne miattam sírjatok, hanem magatokat, s gyermekeiteket sirassátok. Én az egész emberiség bűnét, minden vétkét magamra vettem, hogy kiengeszteljem az Atyát. Nektek saját magatok és embertársaitok bűnei miatt kell engesztelést nyújtanotok. Velem egyesült szeretettel tegyétek jóvá bűneiteket, s így engeszteljétek mások bűneiért is.

IX. Harmadszori elesésem által akartam példát és segítséget adni a visszaeső bűnösöknek, de a kétségbeesés ellen is. Az emberek életük során többnyire ugyanazokat a bűnöket követik el. Ha Felém fordulva, Tőlem kértek erőt a javuláshoz, akkor azt meg is kapjátok, szeretetemmel és irgalmammal együtt. Akarjatok a javulás útján napról napra előbbre haladni, és imáitok, engesztelésetek által másokat is segítsetek ehhez.

X. Az emberek szégyentelensége miatt kell elviselnem a lemeztelenítés fájdalmas szégyenét, s engesztelést nyújtani az isteni igazságosságnak. A világ szelleme, a világiasság sajnos az Egyházba is erőteljesen behatolt. A szeretet jócselekedetei, az ima, a szeretetből vállalt engesztelés által fedjétek be mezítelenségemet.

XI. Itt a kegyetlenség a durvasággal, a gonoszsággal keveredik: keresztre feszítenek. Másokat megsegítő kezeimet, a bűnösök után járó lábaimat, éles, hegyes vas szögekkel a kereszthez szögezik. Kedveseim! Ti vagytok misztikus Testem tagjai, legyetek hát ti áldást osztó, és másokat megsegítő kezem, a szeretetből fakadó ima, engesztelés által a bűnösöket is felkutató lábam, hogy másokat az üdvösség útjára segítsetek, a test és a lélek gyógyulását kieszközöljétek magatok és mások számára is.

XII. A test halála a beteljesülés, mert amit az ember követ egész földi életében az fog az örökkévalóságban kiteljesedni. Ha az isteni akaratot, akkor az, ha pedig az ember azt elutasítva saját önzését valósítja meg, akkor az Isten nélküli életet választja, de az maga a pokol. Imádkozzatok, engeszteljetek, hogy ti és sokan mások is az örök élet boldogságát egykor elérhessétek.

XIII. Halott testemet Fájdalmas Édesanyám ölébe helyezik. A Fájdalmak Embere és a Fájdalmas Anya egészen egy a szeretetben és a szenvedésben. Lélekben ti is egyesüljetek Velünk, hogy a megváltói és a társmegváltói szent műhöz csatlakozzatok. Így egészítsétek ki testetekben, ami még hiányzik e műből.

XIV. Követőim feladata, hogy Velem egyesülve jó vetőmaggá, értékes búzává váljanak, s így hozzanak 60-szoros, 90-szeres, százszoros termést az örök életre.

XV. A keresztút vége a feltámadás. Az élet vége az örökkévalóság. De az ember szabad döntésétől, és döntéseitől függ, hogy az örök boldogságélete, vagy az örök kárhozat szenvedése lesz egykor végleges osztályrésze.

Szólj hozzá!