HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2018.11.30. 10:37 :: lowoa

Kegyelmes Mennyei Atyám! Aligha van nagyobb üzeneted, mely szívemre megnyugtatólag hat, mint az, hogy velem vagy. Tényleg békét áraszt belém e tudat: a Tied vagyok, akit el nem hagysz, akire vigyázol, kinek minden lépését ismered. Magasztallak érte, köszönöm Neked! ÁmenMennyei…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.11.30. 10:35 :: lowoa

A hitben járás ajándéka Kedveseim, minden próbatétel, melyet felajánlotok, óriási értékű a Szentháromság szemében. Legyetek készek bármikor bármiféle próbát kiállni, mert nagy jutalom vár az állhatatos lelkekre. A legnagyobb kegyelem mégis azokat illeti meg, akik a hit…

Szólj hozzá!

2018.11.29. 10:39 :: lowoa

Gondviselő, édes jó Atyám! Köszönöm, hogy minden nap megtapasztalom közelségedet. Könyörgök, hogy minden nap tudjak a Te szent Fiadra tekinteni. Segíts meghallanom, bizonytalanságomban is, az Ő szerető, hívő szavát. Uram, az Ur Jézus érdeméért kérlek, hogy gyülekezetünk igaz, hívő közösséggé…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2018.11.29. 10:38 :: lowoa

Szent Péter és Jézus párbeszéde 2018. 11. 29, Csütörtök Láttam Szent Pétert, aki Jézus Krisztus előtt térdelt. A többi apostol is jelen volt és figyelemmel kísérték Péter és Jézus párbeszédét. Hallottam, hogy a Megváltó ezt mondta Péternek: „Péter, te vagy a kőszikla. Neked adtam a Menny…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.11.29. 10:37 :: lowoa

november 29. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A legboldogabb akkor vagyok, amikor egy tiszta lélekkel egyesülök a Szentáldozásban. Ilyenkor mindig azt mondom: érdemes volt megtestesülnöm legszentebb Anyám méhében, világra jönnöm, Emberré lennem, és feláldoztatnom a…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.11.29. 10:36 :: lowoa

A legfontosabbak   Gyermekeim, várjátok érkezésem és ne féljetek a Velem való találkozástól, mert Én nagy örömmel készítelek titeket és vágyom, hogy befogadjatok Engem! Mindenkor álljatok készen a nagy találkozásra, melyben megmutatom magam nektek teljes valóságomban! A…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.11.29. 10:35 :: lowoa

Karácsonyi forgatag Kedveseim, a lemondás útján járjatok! Amennyire le tudtok mondani e világ javairól, olyan mértékben tudtok határozottabban járni az üdvösségre vezető úton. Hagyjatok el mindent, ami nem válik lelketek javára! Hozzatok áldozatokat, mondjatok le minden…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.11.29. 10:34 :: lowoa

Béke a lelkünk mélyén   Kedveseim, minden helyzetben adjátok át magatokat a teljes Szentháromságnak! Ne engedjétek, hogy a gonosz lelkek erőszakos módon megzavarják nyugalmatokat! Soha ne veszítsétek el bizalmatokat az élő Istenben! Ezt azért mondom nektek, mert aljas és…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.11.29. 10:33 :: lowoa

2010. november 29. Ketten ültünk a szobában Gabival, beszélgettünk. Hatalmas, fényes angyalok töltötték meg a szobát. Egyikük különösen ragyogó, bíbor köntösben jelent meg. (Olyanban, mint az Úr Jézus palástja.) Mély tisztelettel, szeretetet sugározva érkeztek. A…

Szólj hozzá!

2018.11.28. 10:35 :: lowoa

Fogom kezed, fogják mások is! Hálás vagyok Uram azért, mert felém nyújtod hatalmas karod, és el soha nem ejtenél engem. Sőt tudod, mire van szükségem: védelmedre, vezetésedre. S mindezt meg is találom Nálad. ÁmenHiszek Uram! Segíts hitetlenségemen! ÁmenIstenem! Köszönöm…

Szólj hozzá!