HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.04.08. 10:00 :: lowoa

Drága  Uram Jézus! Az életemben különösen nagy ajándék a húsvétnak az ünnepe épp most. A világi részét mindig utáltam a sok népi hagyomány és locsolkodás, és az azzal járó trakta. Rég ez a legszebb ünnep  Nekem pont a Te halálod és dicsőséges feltámadásod miatt.…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.04.08. 09:33 :: lowoa

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 2018. 04. 08, Vasárnap Az Isteni Irgalmasság órájában (15:00-16:00) Láttam, hogy Magyarország fölött megnyílt az égbolt, melynek közepén Jézus megjelent és az oldalából kifolyó vér és víz kiáradt az egész országra. Ez hatalmas ajándékot jelentett, mert Isten…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.04.08. 09:32 :: lowoa

2013. április 8. Szentségimádáson Jézus…   „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik közel álltok Hozzám. Nagyon kérlek benneteket, ne higgyetek a sátánnak! Most álruhába öltözve közelít felétek. Ne higgyetek neki! Nem az számít, hogy ki mondja, hanem, hogy mit mond. Mindig a tartalomra…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.08. 09:31 :: lowoa

Húsvét 2012 Kedveseim, ragyogjon a fény, tündököljön az éj! Krisztus fénye virradt fel szívetekben és elárasztotta bensőtöket békéjével. Örvendjetek és vigadjatok, mert fénylik már ruhátok az Ő irgalmas szeretetétől. Béke és bizalom alakul ki szívetekben, melyet soha…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.04.08. 09:19 :: lowoa

2010. április 8. Szentségimádáson Jézus: “Édes kislányom! Nagyon fáj az Én Szívem! Nagyon-nagyon szomorú vagyok. Népem vak, süket és konok.  Nem akar megtérni. Már nem várhatok tovább. Sokan rohannak a vesztükbe, az örök halálba. Meg kell akadályoznom. Én tiszteletben…

Szólj hozzá!

2018.04.07. 09:40 :: lowoa

Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy életünk megnyíljon előtte. Szentlelked által teremts bennünk kételkedés nélküli hitet, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen reménységünk…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.07. 09:32 :: lowoa

Gecemáni órák 2016.     2016.04.07. Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Gyermekeim, az Én szeretetem végtelen gyengédséggel árad felétek és bizalmamat éreztetem veletek. Hogy is viszonozhatnátok ezt a gazdagságot, hiszen minden jóság Tőlem származik? Amivel megajándékozhattok, az nem lehet…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.07. 09:31 :: lowoa

  Húsvét nyolcada   2015. 04. 07.       Jézus Gyermekeim, jöjjetek, éljétek át az Én feltámadásom örömét. Ezt a világ nem tudja nektek megadni, mert nincs meg benne a hit fénye, mely egyedül képes Hozzám vezetni a lelkeket. Békesség nektek, ahogy apostolaimnak is mondtam. Én legyőztem a…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.04.07. 09:30 :: lowoa

Nagyszombat 2012 Kedveseim, múlóban az éjszaka és közel már a nappal, mely fényárban úsztatja az egész földet. Készüljetek drága engesztelő lelkek, mert itt van már a virradat, mely szétszakítja a sötétséget. Nyissátok meg szíveteket és álljatok a feltámadt Krisztus fényébe! Engedjétek, hogy…

Szólj hozzá!

2018.04.06. 10:00 :: lowoa

Jézusom! Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amit értem tettél. Könnyű leírni, de micsoda tartalommal bír, hogy helyettem szenvedtél és meghaltál, hogy nekem életem legyen. Magasztallak érte. Szeretnék hálából neked élni, téged szolgálni, a te dicsőségedet munkálni és másokat hozzád vezetni.…

Szólj hozzá!