HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.05.20. 10:50 :: lowoa

Istenem, köszönöm, hogy csodálatos, soha nem képzelt távlatot nyit meg előttem a Te üzeneted. Olyan kicsinek, jelentéktelennek tudom magam teremtett nagy világodban. Még az én szűkre szabott, kicsi világomban is. Nem is merek nagy dolgokról álmodozni. Inkább csak magamnak,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.05.20. 10:48 :: lowoa

A Mennyei Atya a magyarságnak   A Mennyei Atya egy nagy tömeg ember elé vezetett. A tömegben voltak fehér hosszú ruhás férfiak és a Szűzanyához hasonló öltözetű, fehér fátyolt viselő és kék ruhába öltözött nők és kislányok. De fekete ruhás emberek is voltak közöttük…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.05.20. 10:47 :: lowoa

A Szentháromság szeretetárama Kedveseim, amikor a Szentháromság szeretetárama körülvesz benneteket, hagyjátok magatokat, és ne akarjatok görcsösen ragaszkodni saját elképzeléseitekhez. Tegyen boldoggá egészen ez a szeretet áradat, mert abban megfürödni a legnagyobb kegyelem.…

Szólj hozzá!

2018.05.19. 07:55 :: lowoa

Istenem! Add nekem bizonyosságodat lelkembe, hogy engedelmeskedjem szereteted parancsának! ÁmenKegyelmes Isten, hálaadással érkezem Hozzád ennek a hétnek a végén is.Áldalak azokért a jókért, amikkel erősítettél, gazdagítottál ezen az elmúlt héten is.E mai estén is áldd meg…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018.05.19. 07:54 :: lowoa

2013. május 19. Pünkösdvasárnap, Szentségimádáson az Úr Jézus… „Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, megremegett a föld, és lángnyelvek lobogtak mindnyájuk feje fölött. A Szentlélek egy pillanat alatt megvilágosította elméjüket, és tudtukra adta, mit kell…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.05.19. 07:53 :: lowoa

Szentlélek vezetése Kedveseim, bízzátok magatokat egészen a Szentlélek vezetésére. Örüljetek és örömötök töltse be egészen szíveteket, mert a Szentlélek, aki figyel rátok, vezet benneteket. Feltár és megmutat bennetek olyan utakat, amelyek által képesek vagytok felismerni,…

Szólj hozzá!

2018.05.18. 05:08 :: lowoa

Igazság Lelke! Szentelj meg mindannyiónkat! Ámen Istenem! Földretekintgető életemet Te változtasd át, hogy Fényedből erőt meríthessek, szeretni tudjam teremtett világodat, embertársaimat, s magamat! ÁmenIstenem, köszönöm igéd felvilágosítását. Köszönöm, hogy megmutatod,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.05.18. 05:06 :: lowoa

Az Egyház áldása nélkül nem épülhet fel az engesztelő kápolna 2018. 05. 18, Péntek   A Szűzanya előttem haladt és bevezetett a kútvölgyi kápolnába egyenesen az Oltáriszentség elé. Édesanyám letérdelt és könnyezett, miközben az Eucharisztiára nézett. Én mellé térdeltem és mély együttérzéssel…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.05.18. 05:05 :: lowoa

Hamarosan eljön a végső összecsapás 2016. 05. 18, Szerda A Mennyben szemléltem az angyali seregeket, akik fel vannak fegyverkezve és készek mindennap megvívni szellemi háborújukat a bukott angyalokkal. Hamarosan eljön a végső összecsapás, és az angyalok kérik tőlünk, hogy…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018.05.18. 05:04 :: lowoa

2012. május 18. Medjugorje. A feltámadott Krisztus szobornál Jézus: “Drága kislányom! Az idő már itt van. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Hamarosan eljövök megítélni a világot. Készüljetek, mert sok vértanúm lesz. Én eljöttem, hogy üdvözítsem a világot. De a világ…

Szólj hozzá!