HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.05.27. 06:34 :: lowoa

Felséges Istenem, mennyei jó Atyám! Szent és gyengéden szerető Isten vagy. Föl nem foghatom, meg nem érthetem ezt a szeretetet. De jó nékem ez a tudás. Te feltétel nélkül szeretsz, hiszen Te alkottál, Te formáltál anyám méhében. Add Atyám, hogy én is szeresselek úgy, ahogy Te mondottad teljes…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.05.27. 06:33 :: lowoa

2017. május 27. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Ne féljetek a jövőtől! Én veletek vagyok, és gondot viselek rátok. Az idő itt van. Most fogom megbüntetni a világot, tűzeső fog hullani az égből, és feléget, felperzsel mindent, hogy megtisztuljon a Föld a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.05.27. 06:32 :: lowoa

2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Jézusom, Kincsem, örök Boldogságom! Te vagy az örök élet Kútfeje. Minden jónak és reménynek Szerzője. Te vagy a Fény, Aki megvilágosítod elmémet. Te vagy az örök boldogság, Aki beragyogod szívemet. Mindig Veled járok, Te vagy hű Társam. Te…

Szólj hozzá!

2018.05.26. 06:35 :: lowoa

Áldalak jóságodért, szeretetedért. Köszönöm Neked családomat, és azt is, hogy mindenünk megvan, ami szükséges. Hadd kérjem tőled a legfontosabbat a Te újjáteremtő Lelked erejét minden szerettemnek, ismerősömnek, és a napi ige olvasóinak is. Ámen (S.A.) Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.05.26. 06:34 :: lowoa

Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől 2018. 05. 26, Szombat Láttam álmomban egy előző napi közös beszélgetést, ahol a normafai engesztelésről volt szó. A pad bal szélén Jézus megmutatkozott előttem és hallottam, hogy azt az imát mondja el (főpapi ima), ami az utolsó…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.05.26. 06:33 :: lowoa

2015. május 26. Itthon a Szűzanya… „Drága gyermekeim! Betakarlak titeket Istenanyai Palástommal, amely megvéd titeket az ördög minden cselszövésétől. Palástom a szent angyalok védőserege. Szent Fiam a keresztségben megjelölt titeket drága Szent Vérével. Az Ő Vére…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.05.26. 06:32 :: lowoa

A Szentháromság kebelén Kedveseim, Szentháromság Vasárnapján dicsőítsétek meg a Szentháromság személyeit azzal, hogy egészen és osztatlan szívvel megnyíltok előttük. Legyen bennetek érzékenység arra, hogy felfedezzétek mindazt a sok kincset, amit számotokra készített ezen…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.05.26. 06:31 :: lowoa

A Szentlélek ajándékai Kedveseim, megtisztult lelketeket nyissátok meg a Szentlélek eljövetelének ünnepére! Nem késlekedik kegyelmeivel hozzátok érkezni. Boldogok vagytok, ha engeditek és elfogadjátok ajándékait, melyeket nektek készített a Szentháromság. Ezek nem olyan…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.05.26. 06:30 :: lowoa

Önmagunk kiüresítése Kedveseim, ne engedjétek, hogy kizökkentsenek a nehézségek, melyeket komoly teherként éltek meg! Tegyétek le a Szentháromság kezébe! Szabaduljatok meg még az emlékképektől is, és mondjatok ellen minden nyomasztó érzésnek! Ne ragaszkodjatok még a…

Szólj hozzá!