HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.01.21. 01:21 :: lowoa

Akiket rám bíztál, Uram,azokban látlak,bennük talállak meg Téged.És arcod tárul felminden olyan arcban,amelyhez odafordulok.Hát, add, hogy magambólmesszire kilépveinduljak el a másik,a Téged hordozó felé.Hogy őbenne, mégis Veledrácsodálkozzamigazi önmagamra.ÁMEN (Hajdú Zoltán…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2018.01.21. 01:20 :: lowoa

2017. január 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az óra itt van. Már látszanak a jelek. Próféciáim beteljesülnek. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, mert csak erős hittel tudtok szembe szállni a gonosszal. Csak erős, Belém vetett bizalommal…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.01.21. 01:19 :: lowoa

A szellemek megkülönböztetése    Kedveseim, ügyeljetek mindenre, ami körülvesz benneteket. Vizsgáljatok meg mindent, és csak azt tegyétek meg, ami jó. De arra is figyeljetek, amikor a gonosz jóként, a világosság angyalaként jelenik meg, mert az nagyon veszélyes lehet rátok. Az…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.21. 01:18 :: lowoa

2009. január 21. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Megkezdődik a nagy tisztítás. A próféták elhallgatnak. Így lassan te is. A kegyelem ideje lejár. Akik eddig elmulasztották azt, hogy irgalmamhoz folyamodjanak, azok most igazságosságommal…

Szólj hozzá!

2018.01.20. 01:22 :: lowoa

Add, Uram,hogy aki a tiéd,az ne a világbakapaszkodjon.Kötözve ölelőszép szavaktól,harminc ezüstösszólamoktól– terád figyelve –inkább megriadjon,s tudja:aki az életétneked adta át,másnaknem engedieladni magát.ÁMEN (Hajdú Zoltán Levente)Kiáltani csak Hozzád szeretnék…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2018.01.20. 01:20 :: lowoa

2017. január 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Örüljetek és ujjongjatok és adjatok hálát szüntelen, magasztaljátok az Én végtelen jóságomat, irgalmas szeretetemet azért, hogy Jelenlétemben élhettek. Itt maradtam köztetek a kenyér és…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.01.20. 01:19 :: lowoa

Leborulás 2016. 01. 20, Szerda A Mennyei Atya trónszékében ült, és fejét jobb kezére hajtva könnyek között szemlélte a világ és az egyház állapotát. Krisztus örök bíróként állt a Mennyei Atya jobb oldalán, és közben vigasztalta az Atyát e szavakkal: „Atyám, tudom,…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.20. 01:18 :: lowoa

2016. január 20. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 óra között) az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! A papi hivatás a legnagyobb méltóság, amely működésénél fogva hatalmasabb, mint az összes szent angyalom működése, azért mert a Szentlélek ereje által…

Szólj hozzá!

2018.01.19. 01:19 :: lowoa

Istenünk, Jézus születése hatalmas fénnyel ragyogott fel sötét világunkban.Add, hogy az ő fénye által mi is a békesség és jóakarat jelzőfényei lehessünk. Ámen./T.M.-né/Mennyei Atyám! Minden bűnömet eltörölted, elengedted Jézus által, akkor én miért is hordoznék haragot…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2018.01.19. 01:18 :: lowoa

2017. január 19. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik szerettek, tiszteltek és szolgáltok Engem. Az Én Országom nem e világból való. Az Én Országom örökké tartó más világ. Mindenben más, mint amiben most éltek. Országomban…

Szólj hozzá!