HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.10.07. 04:15 :: lowoa

Hatalmas Isten!Örvend a mi szívünk, mert naponta bizonyságot teszel arról URunk, hogy vannak csodáid jelen világunkban is. Késztess bennünket arra, hogy minden nap észrevegyük e csodáidat és ez által magasztaljunk Téged. Tégy olyanná bennünket, mint a Te szolgádat, Jóbot és ne…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.10.07. 04:14 :: lowoa

Rózsafüzér Kedveseim, végezzétek nagyon buzgón a rózsafüzér imádságokat. Nem a mennyiség a fontos, hanem a lélekből való elmélkedő imádság. Mindig figyeljetek arra, amit imádkoztok, és helyezkedjetek bele a titokba, amit éppen imádkoztok! Így valóságosan is jelen lehettek…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.07. 04:13 :: lowoa

2014. október 7. Szentségimádáson Jézus… „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Nagyon szomorú az Én Lelkem. Újra haláltusámat vívom, de most nem a Getszemáné kertben, hanem az Egyházban. Egyházam mindenben azonosulni fog Velem, örök Főpapjával, Megváltó…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.10.07. 04:12 :: lowoa

Győzzétek le magatokban a világ szellemét!   Kedveseim, győzzétek le magatokban mindazt, ami földies. Ha engeditek, hogy az isteni kegyelem eltöltsön benneteket, akkor tudtok elfordulni a világ szellemétől. Amikor Jézus jelenlétében éltek, és tudtok bizalommal ráhagyatkozni,…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.07. 04:11 :: lowoa

2012. október 7. itthon Szentmisehallgatás közben, lelki áldozáskor Jézus: „Itt mindenkit elveszítesz. Azért, hogy Engem birtokolj. Fogadd el ezt a helyzetet, amelyet azért adtam, hogy elengedd a szeretetben tökéletleneket, és Engem, Aki tökéletes vagyok a szeretetben, befogadj! Csak…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.07. 04:10 :: lowoa

2011. október 7. Imában mondta az Úr Jézus általam egy szülőpárnak, akiknek egyetlen gyermekük súlyos, halálos bűnben él, és elhagyta őket. Az Úr a következőket kérte: Mondassanak a gyermekükért „Clementina” Szentmisét. Ez hat egymást követő napon bemutatott Szentmise. A…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2018.10.07. 04:09 :: lowoa

2010. október 7. Csütörtök     Megkérdeztem Őt, hogy X hogy tud ilyen jó ember lenni? Jézus: Drága gyermekem, X azért ilyen jó ember, mert Én végtelen szeretetemmel formálom az ő lelkét és szívét. Gyermekem, az én szeretetemmel akarom kialakítani szépen a te lelkedet…

Szólj hozzá!

2018.10.06. 04:14 :: lowoa

A szavak mind széjjelesnek.Málladoznak a mondatok.Szótlanul, eszköztelenül,felemelt kézzel maradok.Látod, semmit sem rejt már a kezem.Szememben bűnt belátó bánat.Menteni magam nem tudom,de Nálad, Uram, van bűnbocsánat.Fogadd el, kérlek, ezt a semmit,aki és ami én vagyok,hogy élő Igéből épüljenek…

Szólj hozzá!

A Szűzanya üzenete Mária Magdolna által

2018.10.06. 04:13 :: lowoa

Feszület 2017. 10. 06, Péntek   Az egyik templom előtt várakoztam, és közben odanéztem egy feszületre, amely kőből volt kifaragva. Figyeltem az arra sétáló embereket, akik siettek vagy telefonon beszéltek. Szinte senki nem tekintett oda a mi Megváltónkra vagy állt meg előtte, hogy hálát adjon…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.06. 04:12 :: lowoa

2017. október 6. Szentségimádáson az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Fogadjátok el a szenvedéseket! Ha tudnátok, mennyi a bűn a Földön, és hány ember kárhozik el! Szenvedéseitek fényt gyújtanak a bűnösök szeme előtt, hogy tisztán lássanak, felismerjék kegyelmemet és megtérjenek.…

Szólj hozzá!