HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.10.28. 05:48 :: lowoa

Bocsásd meg, Uram, hogy megannyiszor vétek ellened, igéd és törvényed ellen: hiábavaló, bántó vagy gyalázkodó szavaimmal. Vagy éppen restségemmel, hogy sajnálom az időt tőled, igédtől! Segíts, Uram, hogy szavad valóban ébresztő lehessen számomra, hogy halljam meg belőle…

Szólj hozzá!

Tanácsok a lelki béke és boldogság elérésére…

2018.10.28. 05:47 :: lowoa

1.   Mindennek úgy kell lenni, ahogyan van. 2.   Isten minden rosszból jót hoz ki. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 3.   Adjunk hálát Istennek jóért és rosszért egyaránt! 4.   Mindig csak azért imádkozzunk, hogy legyen meg az Isten akarata! Ezt tanította az Úr…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.28. 05:46 :: lowoa

2016. október 28. Itthon az Úr Jézus… „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Nagy örömöm telik bennetek. Az égben a szent angyalok és mindenekelőtt Legszentebb Édesanyám együtt örülnek Velem minden olyan léleknek, akik buzgólkodnak Isten szeretetében és…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.28. 05:45 :: lowoa

2013. október 28. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus…     „Adj hálát minden Szentáldozásért, mert csak értetek, igaz lelkekért maradtam köztetek. A sátánisták elvisznek Engem szeánszaikra, szeggel szurkálják Testemet, késsel darabolnak, leköpnek, és Rám taposnak.…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.28. 05:44 :: lowoa

2011. október 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ez, ami most van, az Én nagy kegyelem kiáradásom. Szomjazom, elepedek a lelkekért! Kérlek, imádkozz, hogy a süketek hagyják, hogy megnyissam fülüket, és meghallják szavam, és megtérjenek az Atyai házba. Az Én házam…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2018.10.28. 05:43 :: lowoa

2010. október 28. Csütörtök   Szentmisére mentem, megkérdeztem, ma meggyónhatok-e? Jézus: Drága gyermekem! Ahogyan többször is mondtam neked, elég hetente gyónnod, helyette tarts bűnbánatot és őrizd lelked tisztaságát. Nem azért mondom neked ezt, mert makulátlanul tiszta a…

Szólj hozzá!

2018.10.27. 05:44 :: lowoa

Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat, akikkel olyan nehéz együtt élnem. Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek. Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.10.27. 05:42 :: lowoa

2012. október 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel van. Minden nappal közelebb juttok a Nagyfigyelmeztetéshez. Az időpontot nem tudhatjátok, de azt igen, hogy már nagyon közel van. Ezt azért fontos, hogy tudtotokra adjam, hogy azok is, akik nem ismerik a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2018.10.27. 05:41 :: lowoa

2010. október 27. Szerda   Megkérdeztem Jézust, megbocsát-e nekem, mert sajnos újból elaludtam az esti imát. Jézus: Drága gyermekem, megbocsátok neked, de mostantól ne alvás előtt mondd el az esti imát, hanem jóval előtte is elmondhatod. Mindig gondolj arra, hogy rengeteg lélek…

Szólj hozzá!

2018.10.26. 05:41 :: lowoa

Istenem! Add nekem a Benned való felszabadult hitet, hogy lássam a célokat, melyeket kitűztél az én számomra is! ÁmenIstenem, Gondviselő Atyám!Szeretném letenni eléd,szeretném letenni a Te kezedbeezt az érzést.Látod, ez a belső indulatránehezedik a lelkemre,megmérgezi a gondolataimat,emészti a…

Szólj hozzá!