HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.12.02. 06:20 :: lowoa

Istenem! Elmúló időbe teremtettél bele, melyet nem értek, s gyakran nem is érzek. Olykor azonban rám nehezedik végességem tudata, s a vágy, hogy Benned tovább akarok létezni. Add URam, hogy fürödhessek az Élet titkában, s örömmel, hálával tudjalak Téged, s mindazokat szolgálni, akiket kegyelmesen…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.12.02. 06:19 :: lowoa

Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.12.02. 06:18 :: lowoa

2014. december 2. Szentségimádáson Jézus… „Drága kicsi gyermekeim! Készüljetek! Hamarosan elérkezik az óra, amikor tömegesen meg kell állnotok ítélőszékem előtt. Ne gondoljátok azt, hogy megússzátok, mert nincs számonkérés. Mondom nektek: van. Erről szól az Evangélium és a Szentírás több helye…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.12.02. 06:17 :: lowoa

2008. december 2. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szeretlek. Ne félj semmitől! Én mindig veled vagyok, és mindazokkal, akik hisznek Bennem, és átadták az életüket Nekem. Az ilyen lelkekről Én magam gondoskodom. Nem látnak hiányt semmiben. Életük minden pillanatában élvezik azt a biztonságot, amit…

Szólj hozzá!

2018.12.01. 06:22 :: lowoa

Szerető Menyei Édesatyám!Áldalak és magasztallak azért, hogy lehajoltál hozzám méltatlan gyermekedhez. Köszönöm Uram, hogy szereteted fényében mind jobban látom alkalmatlanságaimat. Mind jobban és jobban megmutatod, hogy ennek ellenére is szeretsz, hogy óvsz, hogy tanítasz elfogadni pór mivoltomat.…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.12.01. 06:20 :: lowoa

A szenvedés értelme Mária Magdolna 2017. 12. 01, Péntek   Láttam magam előtt az Üdvözítő keresztjét. Ezen a kereszten látni lehetett a szögek nyomait, a töviskorona töviseit és a Szent Vér nyomait. Igen meggyötört volt a kereszt. A napokban számos lelki fájdalomban részesültem szeretteimen…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.12.01. 06:19 :: lowoa

2017. december 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő itt van. Nagyon borzalmas dolgok jönnek a világra. Ami következik, nem az Én akaratom. Bűneitek vonzzák le rátok a büntetést. A világnak meg kell tisztulni. Minden bűn büntetésért kiált. Ha most mindenki megtérne, elmaradna a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018.12.01. 06:18 :: lowoa

2015. december 1. Szentségimádáson az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Ezt kértem: szüntelenül imádkozzatok! Az ima a ti erőtök, a ti lelki életetek. Azért kértem, mert Nélkülem semmit sem tehettek. De Velem együtt mindenre képesek lehettek, mert Én Mindenható vagyok. Gyermekeim! Most még…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.12.01. 06:17 :: lowoa

Mindent átadni Kedveseim, ismét elérkezett az adventi készületek ideje. Drága kis engesztelő testvéreim, ajánljatok fel minden áldozatot a Szentháromságnak mindazokért az emberekért, akik teljesen közömbösek Isten irgalmának befogadására. Imádkozzatok és böjtöljetek, mert a gonosz lélek nem…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.12.01. 06:16 :: lowoa

2008. december 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága édes kislányom! Szüntelen imádkozzatok! Imáitokat ajánljátok fel az Én irgalmas Szívem, és égi Édesanyátok szeplőtelen Szíve szándékaira. Soha nem látott keserves napok köszöntenek erre a világra. A cunamik, a földrengések, az esőzések, a szélvihar…

Szólj hozzá!