HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2018.01.28. 02:30 :: lowoa

Édes Atyám hálát adok Neked, hogy betegségem, és nehézségeim közepette is jóságod vesz körül és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem szereteted. ÁmenElőtted, Uram,a belső csendben,ereje lesza pillanatnak.Előtted, Uram,az őszinteségbena lélek titkaifelszakadnak.Előtted, Uram,jelenlétedben,magadhoz…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.28. 02:29 :: lowoa

  2015. január 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást! Zsidóknak 9, 10: „…csak testi szertartások…kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart.” Jézus: „Most van itt az újjárendezés ideje. Most jön el az új világ. Ezt kérd minden erőddel, hogy jöjjek vissza,…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.28. 02:28 :: lowoa

2013. január 28. Itthon a kegyelem órájában (délután 3 és 4 óra között) az Úr Jézus: „Drága gyermekem! Nagyon tetszik Nekem szentelt életed. Az Én drága Szent Vérem és Testem a te erőforrásod, amit a Szentáldozásban magadhoz veszel. Nemsokára bezárják templomaimat. Kifüggesztik rá ezt az ocsmány…

Szólj hozzá!

2018.01.27. 02:29 :: lowoa

De sokszormeg sem köszönöm,csak élem, –mintha az énhatalmamban állna –,a mindennapokat.Aztán,leginkább haa próbák jönnek,ha környékezneka fájdalmak, a könnyek,a lelkem Hozzádvisszatalál.És kegyelmes kezedbebelesimulvatekintek visszamost már úgy a múltra,hogy egyedül Teadtál abbanmegtartatást.ÁMEN…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.27. 02:28 :: lowoa

2013. január 27. Itthon az Úr Jézus nagyon komor, szomorú hangon szólított: „Beszélni akarok hozzád. Nyisd ki a Szentírást! A jobb oldalon olvasd! Ide nyílt ki: 2 Thessz 2, 1-4. Kétezer évvel ezelőtt írta Szent Pál apostol: „Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2018.01.27. 02:27 :: lowoa

2008. január 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Eljött az óra. Eljön a nagy figyelmeztetés, a világ megtisztítása és a Szentlélek kiáradása, az új pünkösd. Most ugyanúgy imádkozzatok állhatatosan a Szentlélek kiáradásáért, mint egykor apostolaim az első pünkösd előtt. Szentlelkem fogja…

Szólj hozzá!

2018.01.26. 02:28 :: lowoa

Benned bízom Uram Jézus, benned bízom egyedül. Amikor másokban kezdek bízni, csalódás ér. Magamban sem bízhatom – ezt nemcsak egyik énekünk fogalmazza meg, hanem ez élettapasztalatom is. Segíts rád építenem, mint az egyetlen szilárd fundamentumra! ÁmenDrága Istenünk,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.01.26. 02:27 :: lowoa

Igyekezzetek megtalálni saját hivatásotokat a Szentlélek által!   2017.01.26. Kedveseim! Minden kegyelmet megkaptok az Úr ajándékaként, amelyek szükségesek hivatásotokhoz. Csak az Ő ajándékozó szeretete által tudtok eljutni az üdvösségre. Ezért igyekezzetek megtalálni…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2018.01.26. 02:26 :: lowoa

Meghívás az Irgalmasság ünnepére   2012.01.26, Csütörtök   Virrasztás   Az imádság alatt Jézus egy komoly meghívást adott nekünk. Ez a meghívás Krakkóba szól az Isteni Irgalmasság vasárnapjára, és ünnepére. Jézus azt mondta, hogy mindenkit nagy szeretettel vár Krakkóba. Majd így szólt:…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2018.01.26. 02:25 :: lowoa

Nem várt helyzetek elfogadása   Kedveseim, örüljetek, mert fáradozásaitokat megjutalmazza a Szentháromság! Az égiek, megköszönik rendíthetetlen szorgalmatokat és kitartásotokat, amit a lelkek mentése érdekében végeztek. A Szentháromság folyamatosan árasztja rátok kegyelmeit,…

Szólj hozzá!