HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019.03.27. 10:50 :: lowoa

Csoda a reggel,minden napom,hiszen azt, Uram,Tőled kapom.Csoda az álmábólkibomló élet,ami tavasszalmost újra éled.Látod, csakámulok csodáidon,… s hogy mindeztén – Nekedelmondhatom.ÁMEN (Hajdú Zoltán Levente) Drága Uram, Jézus! Te tudod, de most egy nagyon személyes…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.03.27. 10:49 :: lowoa

2017. március 27. Itthon az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Nagyon szomorú idők várnak rátok. Az Egyház üldözése már elkezdődött. Imádkozzatok, hogy kitartsatok az életszentségben, Atyám törvényeinek megtartásában! Ne az eretnekek számát szaporítsátok, hanem a…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.03.27. 10:48 :: lowoa

Az ítélő Isten   2015. 03. 27, Péntek Két szeráf angyal kísérte el a Mennyei Atyát egy helyre, ahol az Ő Szent Jogara található. Amikor Isten a kezébe vette a jogart, azt mondta: „E jogar jelképezi az Én hatalmamat minden nép fölött és igazságosságomat, amelyet azokkal…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.03.27. 10:47 :: lowoa

Boldogok a lélekben szegények Kedveseim,hozzátok fordulok drága kis engesztelőim. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, amikor a szegénység és az egyszerűség látszatával próbálnak meggyőzni titeket! Minden keresztényben természetesen kell működnie azoknak az erényeknek,…

Szólj hozzá!