HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019.03.28. 10:52 :: lowoa

Bocsáss meg nekem Uram, hogy életem bizonyos területeiről kiszorítani igyekezlek ahelyett, hogy egyre nagyobb teret engednék neked. Balga vagyok, ha így teszek, mert magamnak éppen úgy ártok vele, mint másoknak. Segíts alárendelnem önmagam Neked, hogy velem való céljaidnak…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.03.28. 10:46 :: lowoa

Magyarország felajánlása a Fiúnak 2018. 03. 28, Szerda Ma a Fiúnak ajánlottam országunkat a Szent Korona előtt. A felajánlás alatt az angyalok körbe vettek minket és nemzetünk védő angyala tömjénezőt tartva a kezében körbejárta a Szent Koronát, miközben a tömjénfüst…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.03.28. 10:45 :: lowoa

2017. március 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…   „Drága gyermekeim! Templomaimban el fogják törölni az Átváltoztatást. Sokan ezt még észre sem fogják venni. Azok, akik gépiesen áldoztak, és nem volt Velem személyes kapcsolatuk, őket sokkal könnyebb lesz…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.03.28. 10:44 :: lowoa

Az engesztelő hivatás   2015. 03. 28. Kedveseim, engesztelő élethivatásotokat úgy ajánljátok oda a Szentháromságnak, hogy lelketeket teljesen adjátok oda Neki. Ezt a küldetést nagyon kevesen kapták meg az emberiség közül. De hazánknak komoly osztályrész jutott ebből. Ha…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.03.28. 10:43 :: lowoa

Nagycsütörtök Kedveseim,ma, Nagycsütörtökön, amikor összegyűltök az Utolsó Vacsora emlékére a templomokban, ne feledjétek, valóságosan is jelen vagytok Krisztussal egy asztalközösségben. Ezért nagyon fontos, hogy gondosan elmélkedjétek át és helyettesítsétek be…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.03.28. 10:42 :: lowoa

2013. március 28. Nagycsütörtökön éjjel Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő elérkezett. Megrostálom a világot. Ti a végidőt élitek. Ez azt jelenti, hogy ez a korszak, amelyben most éltek, elmúlik, és egy új következik. Ha most megtértek, még…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.03.28. 10:41 :: lowoa

2012. március 28. Szentségimádáson Jézus:   “Drága kislányom! Az idő rövid. A Nagyfigyelmeztetés után minden a helyére kerül. Mindenki fel fogja ismerni, hogy hol a helye. Aki megtér, az az Én akaratomat fogja teljesíteni. Aki nem, az még megátalkodottabb lesz. Sokan meg…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2019.03.28. 10:40 :: lowoa

1997. március 28. - Nagypéntek Keresztút: Jézus: I. állomás: Pilátus, bár meg akart menteni a haláltól, gyáva volt, mert félt az emberektől, féltette hatalmát, pozícióját. A kevélység pedig mindig sötétséget borít a lélekre. Ezért kérdi: Mi az igazság? De választ nem is…

Szólj hozzá!