HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019.05.26. 06:35 :: lowoa

Áldalak jóságodért, szeretetedért. Köszönöm Neked családomat, és azt is, hogy mindenünk megvan, ami szükséges. Hadd kérjem tőled a legfontosabbat a Te újjáteremtő Lelked erejét minden szerettemnek, ismerősömnek, és a napi ige olvasóinak is. Ámen (S.A.) Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.05.26. 06:34 :: lowoa

Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől 2018. 05. 26, Szombat Láttam álmomban egy előző napi közös beszélgetést, ahol a normafai engesztelésről volt szó. A pad bal szélén Jézus megmutatkozott előttem és hallottam, hogy azt az imát mondja el (főpapi ima), ami az utolsó…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.05.26. 06:33 :: lowoa

2015. május 26. Itthon a Szűzanya… „Drága gyermekeim! Betakarlak titeket Istenanyai Palástommal, amely megvéd titeket az ördög minden cselszövésétől. Palástom a szent angyalok védőserege. Szent Fiam a keresztségben megjelölt titeket drága Szent Vérével. Az Ő Vére oltalom az ördög minden…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.05.26. 06:32 :: lowoa

A Szentháromság kebelén Kedveseim, Szentháromság Vasárnapján dicsőítsétek meg a Szentháromság személyeit azzal, hogy egészen és osztatlan szívvel megnyíltok előttük. Legyen bennetek érzékenység arra, hogy felfedezzétek mindazt a sok kincset, amit számotokra készített ezen a napon. Bármit tesztek,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.05.26. 06:31 :: lowoa

A Szentlélek ajándékai Kedveseim, megtisztult lelketeket nyissátok meg a Szentlélek eljövetelének ünnepére! Nem késlekedik kegyelmeivel hozzátok érkezni. Boldogok vagytok, ha engeditek és elfogadjátok ajándékait, melyeket nektek készített a Szentháromság. Ezek nem olyan ajándékok, melyeket világi…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.05.26. 06:30 :: lowoa

Önmagunk kiüresítése Kedveseim, ne engedjétek, hogy kizökkentsenek a nehézségek, melyeket komoly teherként éltek meg! Tegyétek le a Szentháromság kezébe! Szabaduljatok meg még az emlékképektől is, és mondjatok ellen minden nyomasztó érzésnek! Ne ragaszkodjatok még a legboldogabb pillanatokhoz sem,…

Szólj hozzá!