HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.05.29. 06:42 :: lowoa

Írország elvész 2018. 05. 29, Kedd Az Úr megmutatta nekem Írország katolikus templomait, ahol fokozatosan ugyanolyan hitehagyás alakul ki, mint Európa más országaiban. A gyóntatószékek előtt egyre jobban fogyatkoznak a gyónásra készülő emberek. Láttam, hogy az emberekben…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.05.29. 06:41 :: lowoa

2017. május 29. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Én örökkön-örökké élő valóság vagyok. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha hisztek Bennem, megtapasztaljátok szeretetteljes állandó jelenlétemet. A szívetekben vagyok,…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2019.05.29. 06:40 :: lowoa

  2016. május 29. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Úr napja van. Az Én drága Szent Testem és Vérem ünnepe. Adjatok hálát ezért az ünnepért, és azért, hogy köztetek maradtam a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Nem tudjátok felfogni, mekkora kegyelem…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.05.29. 06:39 :: lowoa

Szent Mihály az Eucharisztiáról   2015. 05. 29, Péntek Az angyali seregek között jártam őrangyalommal, aki egyenesen elvezetett Szent Mihály arkangyal elé. Amikor találkoztam vele, ő éppen a Bárány előtt imádkozott és közben leborult arccal a földre. A Szentlélek…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.05.29. 06:38 :: lowoa

2014. május 29. Szentségimádáson Jézus… „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik megtartjátok törvényeimet, és szerettek Engem. Már nem kell sokat várnotok. Hamarosan megláttok Engem, amint visszajövök dicsőséges fényemben a földre. Pontosan úgy szállok alá, ahogy…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.05.29. 06:37 :: lowoa

Viseljetek el egymástól mindent! Kedveseim, viseljetek el egymástól mindent, ami fájdalmat okoz és adjátok át a Szentháromságnak, hogy jól megértsétek és befogadjátok mire akar tanítani benneteket! Minden okulásotokra szolgál, ha azt jól értelmezitek, ha Istennek tetsző…

Szólj hozzá!

2019.05.27. 06:34 :: lowoa

Felséges Istenem, mennyei jó Atyám! Szent és gyengéden szerető Isten vagy. Föl nem foghatom, meg nem érthetem ezt a szeretetet. De jó nékem ez a tudás. Te feltétel nélkül szeretsz, hiszen Te alkottál, Te formáltál anyám méhében. Add Atyám, hogy én is szeresselek úgy, ahogy Te mondottad teljes…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.05.27. 06:33 :: lowoa

2017. május 27. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Ne féljetek a jövőtől! Én veletek vagyok, és gondot viselek rátok. Az idő itt van. Most fogom megbüntetni a világot, tűzeső fog hullani az égből, és feléget, felperzsel mindent, hogy megtisztuljon a Föld a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.05.27. 06:32 :: lowoa

2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Jézusom, Kincsem, örök Boldogságom! Te vagy az örök élet Kútfeje. Minden jónak és reménynek Szerzője. Te vagy a Fény, Aki megvilágosítod elmémet. Te vagy az örök boldogság, Aki beragyogod szívemet. Mindig Veled járok, Te vagy hű Társam. Te…

Szólj hozzá!

2019.05.26. 06:35 :: lowoa

Áldalak jóságodért, szeretetedért. Köszönöm Neked családomat, és azt is, hogy mindenünk megvan, ami szükséges. Hadd kérjem tőled a legfontosabbat a Te újjáteremtő Lelked erejét minden szerettemnek, ismerősömnek, és a napi ige olvasóinak is. Ámen (S.A.) Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem,…

Szólj hozzá!