HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2019.10.01. 10:50 :: lowoa

A csendben,a napsütésben,ahogya völgyet nézem:a fákat,a kúszó felleget,a lelkemmelszinte látom,ahogy áldóna láthatáronott nyugszikteremtő kezed.ÁmenHajdú Zoltán LeventeBocsásd meg Uram,hogy azt, amimegkövesedett,oly gyakrantévesztjük összeaz örökkévalóval.Meg se akarjukhallaniszavad, látni…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.10.01. 10:49 :: lowoa

A szentgyónás megtöri az ember gőgjét 2019. 10. 01, Kedd Láttam, hogy a szentgyónás során a lélek nemcsak hófehér ruhát kap, hanem az alázatban is növekszik fokozatosan. Ilyenkor az ördög elbukik és meggyengül az ereje a lélekkel szemben, aki a szentség kegyelme által a kísértéseknekjobban…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.01. 10:48 :: lowoa

Magyar engesztelés 2015. 10.01.       Kedveseim, bátran haladjatok kijelölt utatokon. Tartsátok tisztán lelketeket, és engeszteljétek az Úr Jézus Krisztust minden megbántásért! Hozzátok meg mindennapi kis áldozataitokat és így vessétek alá magatokat a Mennyei Atya akaratának! Ne a nagy dolgokat…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.01. 10:47 :: lowoa

2013. október 1. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Ne higgyetek azoknak, akik félre akarnak titeket vezetni valóságos jelenlétemet illetően az Oltáriszentségben! Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Az Evangéliumban mondott szavaim örök érvényűek. Az utolsó vacsorán…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.01. 10:46 :: lowoa

Napi önvizsgálat Kedveseim, hallgassatok lelkiismeretetek hangjára, és engedjétek, hogy vezessen benneteket. Hiszen ilyenkor is a Szentlélek szól lelketek mélyéből, amit egyedül csak magatok vagytok képesek felismerni. Ha ügyeltek lelketek tisztaságára, akkor tisztán meghalljátok a belső hang…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.01. 10:45 :: lowoa

A kiengesztelődés fontossága   Kedveseim, legyetek állhatatosak és kitartóak hitetek megvallásában! Tűrjetek el minden nehézséget, amely utatokba áll, és adjátok át a Szentháromságnak! Ne engedjétek, hogy az ellentét növekedjen köztetek és azok között, akik nem szeretnek titeket! Mutassátok meg…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.01. 10:43 :: lowoa

2011. október 1. Itthon a kegyelem órájában (du.3-4 óra között) imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan olyan dolgoknak leszel tanúja, amilyenek még sohasem voltak a világban. Csodálatos jelenések és fényjelenségek az égen. És a nagy figyelmeztetés. Te akkor nagyon boldog leszel. Azért,…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.10.01. 10:42 :: lowoa

2010. október 1. Péntek   A templom előtt várakoztam. Jézus: Drága gyermekem! Nagyon várlak téged a templomban. Én most itt vagyok melletted, és nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám reggel! Jelenléteddel boldoggá teszel engem a templomban és szentmiséken. Bárcsak minden fiatal szíve felém…

Szólj hozzá!