HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2019.10.06. 04:15 :: lowoa

A szavak mind széjjelesnek.Málladoznak a mondatok.Szótlanul, eszköztelenül,felemelt kézzel maradok.Látod, semmit sem rejt már a kezem.Szememben bűnt belátó bánat.Menteni magam nem tudom,de Nálad, Uram, van bűnbocsánat.Fogadd el, kérlek, ezt a semmit,aki és ami én vagyok,hogy élő Igéből épüljenek…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.10.06. 04:14 :: lowoa

Az ítélet egyedül Istené 2019. 10. 06, Vasárnap Láttam, hogy egy felszentelt pap mögött maga Krisztus áll. Az Úr fényessége oly hatalmasra nőtt, hogy ez a fény befedte tetőtől-talpig a pap személyét. Ez a kegyelem minden papra kiárad, kivéve azokat, akik eretnekségeket hirdetnek. Jézus:…

Szólj hozzá!

A Szűzanya üzenete Mária Magdolna által

2019.10.06. 04:13 :: lowoa

Feszület 2017. 10. 06, Péntek   Az egyik templom előtt várakoztam, és közben odanéztem egy feszületre, amely kőből volt kifaragva. Figyeltem az arra sétáló embereket, akik siettek vagy telefonon beszéltek. Szinte senki nem tekintett oda a mi Megváltónkra vagy állt meg előtte, hogy hálát adjon…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.06. 04:12 :: lowoa

2017. október 6. Szentségimádáson az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Fogadjátok el a szenvedéseket! Ha tudnátok, mennyi a bűn a Földön, és hány ember kárhozik el! Szenvedéseitek fényt gyújtanak a bűnösök szeme előtt, hogy tisztán lássanak, felismerjék kegyelmemet és megtérjenek.…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.06. 04:11 :: lowoa

2015. október 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az éj sötétje borult erre a világra. A bűn belepte a lelkeket. Soha nem látott szükségem van rátok, hogy beragyogjátok ezt a Földet, mint fáklyák, amelyek mutatják az igaz utat az éj sötétjében. Ezt mondtam: Ti vagytok a világ világossága,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.06. 04:10 :: lowoa

Oltáriszentség   Kedveseim, nézzétek, mekkora erő rejlik a szentségi Jézus jelenlétében lenni. Érezzétek át, milyen hatalmas az ő vonzása irántatok. Elsősorban nem az érzéki megtapasztalás a fontos, hanem az a biztonság, melyet jelenlétében tölthettek. Oh, mekkora kegyelem ez számotokra! Ha…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.06. 04:09 :: lowoa

Levél egy kiválasztott léleknek:   2011. október 6. Szentmise, szentáldozás után Jézus: „Drága kislányom! Élj szüntelen készenlétben, és szeress mindenkit! Nagyon szeretlek, és hazaviszlek országomba. Maradj meg a keskeny úton, vagyis az önzetlen, tiszta szeretet útján, amely az örök hazába visz.…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.10.06. 04:07 :: lowoa

2010. október 6. Szerda   Reggel nem mentem iskolába, ezért bocsánatot kértem az Úrtól. Jézus: Drága gyermekem! Mindig bízz az Én Irgalmamban! Mert Én mindig megbocsátok neked! Az valóban nem helyes, hogy ma nem mentél iskolába, mert az iskola és a tanulás a te kötelességed!   Sok minden hibát…

Szólj hozzá!