HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2019.10.31. 05:54 :: lowoa

Hatalmas Istenünk! Téged dicsőítünk a reformáció áldásaiért! Az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia. Újra és újra meg kell vizsgálnunk, hogy a Te Igéd szerint történnek-e dolgaink mind az egyéni, mind a közösségi éltünkben. Áldd meg gyülekezeteinket, hogy Krisztus-központúak legyenek! Áldd meg a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.31. 05:53 :: lowoa

  2014. október 31. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága kislányom! Nagyon nagy kegyelem, amikor kereszthalálom órájában (du. 3-4 óra között) keresztutamat imádkozod. Lelkek százait, ezreit mented meg vele. Attól függ imád hatékonysága, hogy mennyire azonosulsz Velem, fájdalmas…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.10.31. 05:51 :: lowoa

2012. október 31. Szentségimádáson Jézus:   „Drága gyermekeim! Készüljetek! Mondom nektek: éljetek szüntelen készenlétben, mert már nagyon közel van a megrostálás ideje. Tanuljatok a természeti katasztrófákból! Ha nem tértek meg, ti is elvesztek mind. Türelmem a vége felé jár. Nem tűröm meg tovább…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.10.31. 05:50 :: lowoa

2010. október 31. Vasárnap Álmomban az úr egyik választottjával voltam és beszélgettem vele. Megkérdeztem van-e ennek jelentősége? Jézus: Ti ketten gyermekeim, szoros kapcsolatban vagytok Velem. Újból kértem az Úrjézust, hogy erősítse meg nekem, hogy valóban mellettem van-e, és kértem mondja…

Szólj hozzá!

2019.10.30. 05:49 :: lowoa

Gazdám, Uram, jó Édesatyám, adj erőt, hogy ezt a csodálatos igét magaménak mondhassam. Ha csak egyik végletben éltem, nehezen tudom elképzelni, hogyan élnék a másikban. Köszönöm, ha mindkettőre, a jólétre is, a nyomorúságra is megtanítottál, mert akkor tudom igazán értékelni a te segítségedet…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.30. 05:48 :: lowoa

Körültekintően dönteni Kedveseim, legyetek körültekintőek döntéseitekben! Vizsgáljátok meg a lelkeket mielőtt bármit is tesztek! Tárjátok fel a körülményeket, mert csak akkor tudjátok felismerni, mi a helyes lépés! Mert van, amikor kísértés képez akadályt, van, amikor a saját bűnünk homályosítja el…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.10.30. 05:47 :: lowoa

2010. október 30. Szombat Álmomban sok országot hatalmas árvíz öntött el. A házakat, épületeket mindent elsodort, a végén hazánkat is elérte. Én egy épületben voltam néhány ismerősömmel, az épület előtt egy hatalmas Jézus Szíve szobor volt, és az Arca szomorú tekintettel nézett ránk. Jézus:…

Szólj hozzá!

2019.10.29. 05:48 :: lowoa

Látod, Uram,a választásaimbanválaszt keresek.De milyen gyakrantévesztem elaz irányt, a célt!Mert minden égetőélet-kérdésembenTe vagy a válasz.Ámen/Hajdú Zoltán Levente/Ó Urunk, kérünk, tekints ránk ma! Térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk! (T.M.)Szeretett…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.10.29. 05:47 :: lowoa

A gyónás fontossága Jézus: Gyermekeim, ne féljetek a jövő megpróbáltatásaitól! Megengedem, hogy lelketek megedződjön általuk. Ha nem érne benneteket nehézség, akkor soha nem edződnétek meg arra a feladatra, amire meghívtalak titeket. Ne féljetek, Én mindig veletek vagyok, és megtanítalak, hogyan…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.10.29. 05:46 :: lowoa

Ima a fiatalokért   2011. 10. 29. Jézus: Drága gyermekeim! Nagy szomorúsággal figyelem fiatal gyermekeim sorsát. Ellenségem sokakat rávesz közülük az öngyilkosságra, ezáltal a velük kapcsolatos terveimet is meg akarja hiúsítani. Ó kicsinyeim, kérlek, imádkozzatok a fiatalokért is! Nélkülük nincs…

Szólj hozzá!