HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnephez

2019.11.30. 11:21 :: Andre Lowoa

Szent András Apostol   Gyermekeim! (Mt 4, 18 -22) Amikor a galileai tenger partján jártam, elkezdtem tanítani az embereket. Ahogy Keresztelő János is bűnbánatot hirdetett, nekem is első cselekedetem volt, hogy mondjam: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” Színre lépésemmel…

Szólj hozzá!

2019.11.30. 10:37 :: lowoa

Kegyelmes Mennyei Atyám! Aligha van nagyobb üzeneted, mely szívemre megnyugtatólag hat, mint az, hogy velem vagy. Tényleg békét áraszt belém e tudat: a Tied vagyok, akit el nem hagysz, akire vigyázol, kinek minden lépését ismered. Magasztallak érte, köszönöm Neked! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm, hogy…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.11.30. 10:35 :: lowoa

A hitben járás ajándéka Kedveseim, minden próbatétel, melyet felajánlotok, óriási értékű a Szentháromság szemében. Legyetek készek bármikor bármiféle próbát kiállni, mert nagy jutalom vár az állhatatos lelkekre. A legnagyobb kegyelem mégis azokat illeti meg, akik a hit birtokosai. Aki hiszi, hogy a…

Szólj hozzá!

2019.11.29. 10:40 :: lowoa

Gondviselő, édes jó Atyám! Köszönöm, hogy minden nap megtapasztalom közelségedet. Könyörgök, hogy minden nap tudjak a Te szent Fiadra tekinteni. Segíts meghallanom, bizonytalanságomban is, az Ő szerető, hívő szavát. Uram, az Ur Jézus érdeméért kérlek, hogy gyülekezetünk igaz, hívő közösséggé…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.11.29. 10:39 :: lowoa

Isten akarata 2019. 11. 29, Péntek Láttam egy óceánt, melynek vörös színe volt. Nem messze az óceántól egy szakadék volt. Az Úr azt mondta: „Az Én irgalmam végtelen, mint az óceán. Nem lehet lemérni, meghatározni a határát. Irgalmam forrásából bárki meríthet. Sokan elkerülik ezt az óceánt…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.11.29. 10:38 :: lowoa

Szent Péter és Jézus párbeszéde 2018. 11. 29, Csütörtök Láttam Szent Pétert, aki Jézus Krisztus előtt térdelt. A többi apostol is jelen volt és figyelemmel kísérték Péter és Jézus párbeszédét. Hallottam, hogy a Megváltó ezt mondta Péternek: „Péter, te vagy a kőszikla. Neked adtam a Menny…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.11.29. 10:37 :: lowoa

november 29. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A legboldogabb akkor vagyok, amikor egy tiszta lélekkel egyesülök a Szentáldozásban. Ilyenkor mindig azt mondom: érdemes volt megtestesülnöm legszentebb Anyám méhében, világra jönnöm, Emberré lennem, és feláldoztatnom a keresztfán, hogy legszentebb…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.11.29. 10:36 :: lowoa

A legfontosabbak   Gyermekeim, várjátok érkezésem és ne féljetek a Velem való találkozástól, mert Én nagy örömmel készítelek titeket és vágyom, hogy befogadjatok Engem! Mindenkor álljatok készen a nagy találkozásra, melyben megmutatom magam nektek teljes valóságomban! A várakozást soha ne…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.11.29. 10:35 :: lowoa

Karácsonyi forgatag Kedveseim, a lemondás útján járjatok! Amennyire le tudtok mondani e világ javairól, olyan mértékben tudtok határozottabban járni az üdvösségre vezető úton. Hagyjatok el mindent, ami nem válik lelketek javára! Hozzatok áldozatokat, mondjatok le minden olyanról, ami nem érlel…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.11.29. 10:34 :: lowoa

Béke a lelkünk mélyén   Kedveseim, minden helyzetben adjátok át magatokat a teljes Szentháromságnak! Ne engedjétek, hogy a gonosz lelkek erőszakos módon megzavarják nyugalmatokat! Soha ne veszítsétek el bizalmatokat az élő Istenben! Ezt azért mondom nektek, mert aljas és alattomos módon azon…

Szólj hozzá!