HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2019.07.17. 06:10 :: lowoa

Köszönöm Istenem, hogy templomba járó gyermeked lehetek. Amíg erőm, egészségem engedi, én rendszeresen szeretnék templomba járni, és ott nem azt nézni, hogy ki van jelen, ki mit vett fel, hanem azt, hogy mit üzensz nekem Igédből. ÁmenKöszönjük, Istenünk, az erőtlenségünkben is munkálkodó krisztusi…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.07.17. 06:09 :: lowoa

2019. július 17. Ima a Szentlélek által… „Hőn imádott drága jó Jézusom! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem, örök terved volt velem, és ezt meg is valósítottad bennem. Te adtál ellenállhatatlan vágyat mindannak beteljesülésére, amit akartál, hogy megtegyek. Te indítottál mindarra, amit…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.07.17. 06:08 :: lowoa

Vértanúság 2018. 07. 17, Kedd   Jézus: Gyermekeim, mindazok, akik önként jelentkeznek a vértanúságra vagy keresik a halálra való alkalmat az Én nevemért, bizony mondom nektek, hogy áldozatuk nem sokat ér az Én szememben. Akik vakmerően kijelentik magukról, hogy ők az Én vértanúim lesznek,…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.07.17. 06:07 :: lowoa

2018. július 17. Itthon az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Most tisztítom meg Egyházamat. A szétválasztás már megkezdődött, hamarosan befejeződik. Az igazak rejtekbe kényszerülnek. A hamisaknak nem elég, hogy elűzik őket a helyükről: papjaimat a plébániákról, híveimet a templomokból, sőt, még az…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.07.17. 06:06 :: lowoa

2017. július 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Édesanyám Fatimában a kis Jácintának azt mondta, hogy lesz egy olyan divat, ami nagyon fogja sérteni a Mennyei Édesatyát. Ez a szemérmetlen öltözködés, vagy inkább vetkőzés a ti napjaitokban vált szokássá. A lányok és asszonyok olyan ruhát…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.07.17. 06:05 :: lowoa

Az alázat útja 2015. 07. 17.              Kedveseim, az Úr világossága ragyogja be szíveteket, hogy felismerjétek a rátok vonatkozó akaratát. Amikor szíveteket megvizsgáljátok, ne féljetek az Úr átvilágító jelenlététől, mert az javatokat szolgálja. Amikor felismeritek lelketekben bűnös…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2019.07.17. 06:04 :: lowoa

Elfogadni, visszautasítani   Kedveseim, mindenkor és készségesen hallgassatok a Szentháromságra! Engedjétek életetekben felismerni jelenlétét azzal, hogy elfogadtok mindent az Ő kezéből. Ugyanakkor utasítsatok vissza mindent, ami hátráltat benneteket, és ellenkezik lelketek előmenetelével, vagyis…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019.07.17. 06:03 :: lowoa

2008. július 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ütött az óra. Most jön el mindaz, amire fölkészítettelek. Ti keresztények, legyetek éberek! Várjátok készenlétben a nagy figyelmeztetést, amely a Szentlélek megvilágosító kegyelme és ereje. Fel kell ráznom ezt a romlott, bűneikben fetrengő…

Szólj hozzá!