HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2019.01.20. 01:22 :: lowoa

Add, Uram,hogy aki a tiéd,az ne a világbakapaszkodjon.Kötözve ölelőszép szavaktól,harminc ezüstösszólamoktól– terád figyelve –inkább megriadjon,s tudja:aki az életétneked adta át,másnaknem engedieladni magát.ÁMEN (Hajdú Zoltán Levente)Kiáltani csak Hozzád szeretnék Istenem, de azt is csendes imában,…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2019.01.20. 01:20 :: lowoa

2017. január 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Örüljetek és ujjongjatok és adjatok hálát szüntelen, magasztaljátok az Én végtelen jóságomat, irgalmas szeretetemet azért, hogy Jelenlétemben élhettek. Itt maradtam köztetek a kenyér és a bor színe alatt…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.01.20. 01:19 :: lowoa

Leborulás 2016. 01. 20, Szerda A Mennyei Atya trónszékében ült, és fejét jobb kezére hajtva könnyek között szemlélte a világ és az egyház állapotát. Krisztus örök bíróként állt a Mennyei Atya jobb oldalán, és közben vigasztalta az Atyát e szavakkal: „Atyám, tudom, hogy nemsokára az egész…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2019.01.20. 01:18 :: lowoa

2016. január 20. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 óra között) az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! A papi hivatás a legnagyobb méltóság, amely működésénél fogva hatalmasabb, mint az összes szent angyalom működése, azért mert a Szentlélek ereje által lehozol Engem, Aki a kenyér és a…

Szólj hozzá!

2019.01.19. 01:19 :: lowoa

Istenünk, Jézus születése hatalmas fénnyel ragyogott fel sötét világunkban.Add, hogy az ő fénye által mi is a békesség és jóakarat jelzőfényei lehessünk. Ámen./T.M.-né/Mennyei Atyám! Minden bűnömet eltörölted, elengedted Jézus által, akkor én miért is hordoznék haragot…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2019.01.19. 01:18 :: lowoa

2017. január 19. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik szerettek, tiszteltek és szolgáltok Engem. Az Én Országom nem e világból való. Az Én Országom örökké tartó más világ. Mindenben más, mint amiben most éltek. Országomban…

Szólj hozzá!

2019.01.18. 01:22 :: lowoa

Drága Mennyei édesatyám!Dicsőítelek Téged, mert szeretsz, és mert a te szereteted irányítja és kormányozza az életemet. Hálát adok Neked, hogy Jézusban megszülettél, nekem is. Hálás vagyok azért az életért, amelyben békében és szeretetben ünnepelhettünk Téged. Hálás…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2019.01.18. 01:21 :: lowoa

Az orvosok és kutatók csodákat tapasztalnak, ha Istent belevonják a hivatásukba 2019. 01. 18, Péntek Láttam a világon élő kutatókat, orvosokat és mindazokat, akik a tudománynak élnek. Láttam olyan orvosokat, akik a tudomány mellett mégis hisznek Istenben és törekszenek a hivatásukba…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2019.01.18. 01:20 :: lowoa

A magzatok 2018. 01. 18, Csütörtök A mai napon sokat gondoltam azokra az embriókra, akiket lefagyasztanak. Ezeknek az embrióknak egy részét a hulladékba dobják, másokat pedig felhasználnak bizonyos célokra pl. mesterséges megtermékenyítésre. Az Úr felé fordultam és…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2019.01.18. 01:19 :: lowoa

2017. január 18. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A Szentmise, az Én keresztáldozatom vértelen, de mégis valóságos megújulása. A Szentmise tartja fenn a világot. Minden Szentmise által Atyám az Én keresztre feszített testemen keresztül nézi a bűnös…

Szólj hozzá!