2020. 01. 01, Szerda (Hajnali 0:30)
Ismét egy újévbe léptünk. Amikor imádkoztam, az Úr megjelent váratlanul előttem és megmutatta nekem, hogy ez az év mit fog jelenteni számunkra. Láttam, ahogyan a Nap lassan lenyugodott (a naplementéhez hasonlóan) és hirtelen felváltotta a Hold, amely magával hozta az éjszakát. Miközben ezt szemléltem Jézus így szólt:
„Ebben az évben a fény és a sötétség közötti harc még élesebben meg fog mutatkozni előttetek. Minden gyermekemet arra intem, hogy tartson még alaposabb lelkiismeretvizsgálatot és gyakoroljon őszinte, mély bűnbánatot! Sok bűnötök van, amit nem vesztek észre magatokban. Sokan hagyjátok elaludni a lelkiismereteteket, melynek hangja ott él bennetek. Szent Törvényeimet még nem írtátok egészen a szívetekbe! Ne sajnáljatok az időt sohasem arra, hogy önmagatokba forduljatok és keressétek a helyes utat az imádság segítségével! Ez az év olyan eseményeket hoz magával, amelyet csak éber lélekkel lehet átvészelni. Ha nem törekedtek az éberségre, akkor könnyen el fogtok bukni. A szellemi háború most veszi igazán kezdetét. Amit eddig láttatok, az semmi volt ahhoz képest, ami most fog következni. Bizony mondom nektek, hogy kevesen lesznek azok, akik igazán ki fognak tartani Mellettem. A végső események már a beteljesedés felé haladnak. Egyes eseményeket már megtapasztaltatok, míg másokat még nem. Ettől ne rendüljön meg a hitetek, hanem ellenkezőleg, még jobban készüljetek! Az állandó készenlét fogja megadni nektek a lelki békét és a kegyelmet, hogy a megpróbáltatások nem fognak megtörni titeket. Ne kutassátok az időpontokat és az eseményeket! Aki ezt teszi, feleslegesen töri a fejét. A titok a beteljesedésig titok marad. Még választottjaim előtt sem fedem fel ezeket a titkokat, mert tőlük is azt várom el, mint mindenkitől, hogy éberen virrasszanak.”
A magyar népnek is üzent az Úr:
„Édesanyám népe vagytok, de nem tértetek meg. A számtalan szenvedés még nem volt elég nektek ahhoz, hogy szíveteket Felém fordítsátok? Országotokban sok Júdás él, akik hazátokat ellenségetek kezére adják! Magyarországnak tisztulnia kell háromszorosan is, mert bár kiválasztottak vagytok Édesanyám által, mégis bűneitek az égbe kiáltanak! Ha vezetőitek elfordítják tekintetüket Rólam, akkor küldetésükben elbuknak. Én azt akarom, hogy ez az ország az egész emberiségért engeszteljen! Oly kevesen vannak, akik hirdetni merik az igazságot. A Sátán mélyen befészkelte magát mindenhova, nehogy e nép le tudja őt győzni. Bizony mondom nektek, hogy a kommunizmus ismét megerősödött hazátokban. Imádkozzatok, nehogy a történelem újra megismételje magát! Az Eucharisztikus Kongresszus alatt Atyám tekintete rajta lesz egész Magyarországon, mint ahogyan a világ figyelme is. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.  (1 Kor 10, 12) Gyakoroljatok alázatot, és térjetek vissza az istenfélelem útjára!”