HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2020.01.18. 01:24 :: lowoa

Drága Mennyei édesatyám!Dicsőítelek Téged, mert szeretsz, és mert a te szereteted irányítja és kormányozza az életemet. Hálát adok Neked, hogy Jézusban megszülettél, nekem is. Hálás vagyok azért az életért, amelyben békében és szeretetben ünnepelhettünk Téged. Hálás vagyok a kegyelemért. Hálás…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.01.18. 01:22 :: lowoa

A szeretet az egyetlen járható út 2020. 01. 18, Szombat Vannak, akik hűségesen járnak a templomba. Áldoznak és gyónnak, mégis a szívük távol van Istentől. Jézus: „Leányom, Előttem egyedül csakis a szív számít. Sok gyermekem van, akik igaznak mondják magukat, mégis hiányzik belőlük a valódi…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.01.18. 01:21 :: lowoa

Az orvosok és kutatók csodákat tapasztalnak, ha Istent belevonják a hivatásukba 2019. 01. 18, Péntek Láttam a világon élő kutatókat, orvosokat és mindazokat, akik a tudománynak élnek. Láttam olyan orvosokat, akik a tudomány mellett mégis hisznek Istenben és törekszenek a hivatásukba…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

2020.01.18. 01:20 :: lowoa

A magzatok 2018. 01. 18, Csütörtök A mai napon sokat gondoltam azokra az embriókra, akiket lefagyasztanak. Ezeknek az embrióknak egy részét a hulladékba dobják, másokat pedig felhasználnak bizonyos célokra pl. mesterséges megtermékenyítésre. Az Úr felé fordultam és megkérdeztem arról, hogy…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna általi üzenete

2020.01.18. 01:19 :: lowoa

2017. január 18. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A Szentmise, az Én keresztáldozatom vértelen, de mégis valóságos megújulása. A Szentmise tartja fenn a világot. Minden Szentmise által Atyám az Én keresztre feszített testemen keresztül nézi a bűnös emberiséget és látja,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2020.01.18. 01:18 :: lowoa

Engesztelni a nemzet bűneiért Kedveseim, fogjatok össze és engeszteljetek minden bűnért, különösen nemzetünk bűneiért! Hívjátok segítségül a magyar szenteket, Árpád-házi Szent Margittal az élen, és álljatok szorosan velük együtt égi Édesanyánk mellé. Legyen egy szív és egy lélek köztetek és ne…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2020.01.18. 01:17 :: lowoa

Ajánljátok fel országotokat engesztelő áldozatul     Kedveseim, engeszteljetek, engeszteljetek, különösen ezen a nagy napon, amikor Árpád-házi Szent Margit ünnepnapja van! Ajánljátok fel országotokat engesztelő áldozatul, hogy minden magyar lélek megmeneküljön a kárhozattól! Buzgón és kitartóan…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2020.01.18. 01:16 :: lowoa

2009. január 18. Szentségimádáson Jézus: „Eljön a vég. Elérkezik egyszer mindennek a vége, úgy ennek a korszaknak is. Most egy új világ következik, amely ilyen lesz: Nem lesz benne bűn. Az emberek hívők és szeretetteljesek lesznek egymáshoz. Csak az élő, Belém vetett hit és a szeretet tartja fenn a…

Szólj hozzá!