HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2020.01.08. 01:04 :: lowoa

Irgalmas jó Atyám! Hálásan köszönöm, hogy ismét elérkeztem életemnek egy újabb esztendejéhez. Kérlek, Te mutasd az utat, hogy el ne tántorodjak. Terjeszd ki rám áldó kezedet és bocsásd meg bűneimet. A reménység, mely meg nem szégyenít, erősítse mustármagnyi hitemet. Legyen szemem előtt ez év minden…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.01.08. 01:02 :: lowoa

A kereszt üdvözít 2020. 01. 08, Szerda Láttam, hogy minden beteg ember egy kereszten fekszik, amelyre rá van szegezve a kezük és a lábuk. A mi Urunk így szólt: „Leányom, amikor keresztre feszítettek Engem, akkor még inkább ki voltam szolgáltatva a hóhéroknak. Mozdulatlan voltam a kereszten.…

Szólj hozzá!

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnephez

2020.01.08. 01:01 :: Andre Lowoa

Gyermekeim! (MK 6, 45-52) Tanítványaimat felszólítottam, hogy szálljanak a bárkába, és menjenek előre a túlsó partra, amíg hazaküldöm a népet. Miután ez megtörtént, felmentem egy hegyre, hogy egyedül imádkozzam. Hálát adtam Atyámnak mindenért, amivel megajándékozta a népet. Hosszas időt töltöttem…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.01.08. 01:00 :: lowoa

2020. január 8. A kegyelem órájában az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Akkor az Én szememmel fogjátok látni egész életeteket. Minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Abban az órában, amikor…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2020.01.08. 00:59 :: lowoa

Erények, alázat   2018. 01. 08. Kedveseim! Az évközi időszakban folytatódik a lelki életre való felkészülés időszaka. Soha nem hagyhatjuk abba a munkálkodást, mert minden nap szükséges újból kezdeni a napot, lelki téren is. Ha nem is sikerül megvalósítani az eltervezetteket, holnap újból kell…

Szólj hozzá!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2020.01.08. 00:58 :: lowoa

2018. január 8. Itthon az Úr Jézus… „Drága Gyermekeim! Ne nyugtalankodjatok, ha nem értetek meg azonnal mindent. Hagyatkozzatok teljesen Rám mindig, mindenben, mert nem az számít, hogy értitek-e, vagy ismeritek-e a jövőt és a jelen eseményeit, egyedül csak az, hogy mindig igennel válaszoljatok…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2020.01.08. 00:57 :: lowoa

Az engesztelő élet ajándék   Kedveseim, Urunk megjelenésének ünnepén, részesültetek a Szentháromság fényességes ragyogásában. Ez a fény utat mutat göröngyös útvesztőitekben, és elvezet az üdvösségre, ahol Jézus fog személyesen várni benneteket. Akkor fogjátok majd felismerni, milyen nagy érték…

Szólj hozzá!