HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2020.02.28. 09:42 :: lowoa

Istenem! Elég nekem is a Te kegyelmed. Semmi másra nincs is szükségem. Bárcsak mindig tudnám ezt így látni! ÁmenIstenem! Segíts meg engem a Cél keresésében, hogy életem értelmet nyerjen, s megnyugvással tudjam sóhajtani Neked s szeretteimnek: boldog vagyok! ÁmenKöszönöm Igédet Atyám, mely megszólít!…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.28. 09:41 :: lowoa

2018. február 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most egy nagyon nehéz korszakban éltek. Nagy szellemi harc zajlik a lelketekért. A sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben! Higgyetek az Evangéliumban, és váltsátok tettekre! Egyetlen…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.28. 09:40 :: lowoa

2017. február 28. Itthon az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Eljött az óra, amikor Engem, a Vőlegényt, elvesznek a menyasszonytól, az Egyháztól. Már minden elő van készítve. A liturgiában nem lesz többé átváltoztatás. Híveimnek a puszta kenyeret és a bort fogják kiszolgáltatni. Drága gyermekeim!…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.28. 09:39 :: lowoa

2013. február 28. Szentmise, szentáldozás után az Úr Jézus: „Ma lezárult egy korszak. Szentéletű pápám lemondott. A széke üresen áll. Most következik az Antikrisztus és az ellenpápa rémuralma. Ez a sátán végső csapása az emberiségre. Most hamis helytartót ültet a pápai székbe, aki felrúgja…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.28. 09:38 :: lowoa

2010. február 28. Ma reggelre megboldogult drága jó Lelkiatyámmal, Bonajunkta atyával álmodtam. Bejött a szobába, és én kimondhatatlanul örültem, hogy újra láthatom õt. Mondtam neki, hogy hozzá akarok menni. Ezen a napon a kegyelem órájában imádkoztam. Sírtam. Az Úr Jézus ekkor ezt mondta nekem:…

Szólj hozzá!

2020.02.27. 09:44 :: lowoa

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy nemcsak ismerem néhány tanításodat és csodádat, hanem ismerhetlek Téged is és szoros kapcsolatban lehetek veled naponkénti igeolvasásaim, imáim által. Köszönöm, hogy én is személyes Megváltómnak mondhatlak. Vezess el másokat is erre a boldog tudatra, a veled való…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.27. 09:42 :: lowoa

2020. február 27. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember szívében. Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.02.27. 09:41 :: lowoa

Az Eucharisztia tisztelete 2018. 02. 27, Kedd Magyarországon vannak templomok, ahol a felszentelt papok jóváhagyásával térdeplőt helyeznek az oltár elé. Így a híveknek lehetősége van arra, hogy az Eucharisztiát térden állva vegyék magukhoz.  Egyik alkalommal a szentáldozás során láttam, hogy a…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.27. 09:40 :: lowoa

2016. február 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Emlékezzetek vissza üzeneteimre! Sokszor mondtam már nektek, hogy egy nagy véres keresztényüldözés lesz. Azóta évek teltek el. Ezt az időt a megtérésetekre kaptátok. De most lezárul a türelmi idő, és…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.02.27. 09:39 :: lowoa

2015. február 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem úgy, hogy megtartjátok törvényeimet. Készüljetek, drága kedveseim, mert hamarosan beléptek Hozzám, az örök fény birodalmába, ahol meglátjátok dicsőségemet, és…

Szólj hozzá!