HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

2020.04.30. 02:14 :: lowoa

Drága Mennyei Édesatyám!Hálás a szívem a reggeli együttléteinkért. Hálás vagyok, hogy szólsz hozzám. Kérlek Uram, őrizd meg a szívemben Igédet, és ne hagyd, hogy a világ elorozza a Veled való közösségem örömét. Add, Uram, hogy szeretetedet mások is megtapasztalhassák. Vegyék észre mérhetetlen…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.04.30. 02:13 :: lowoa

Kegyelmek a Szent Anna Réten 2016. Április 30, Szombat Szent Anna rét (15:00 szentmise és imádság) A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megjelent előttem, és láttam hogyan gyűjti össze egy kehelybe az engesztelők imádságát, amelyek fénysugarakhoz voltak hasonlóak és egy…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.04.30. 02:12 :: lowoa

Irgalmasság Vasárnapja 2011. április 30. Szűzanya:„Drága gyermekeim! Az irgalmasság vasárnapja olyan nagy kegyelmekkel jár, melyet ti értelmetekkel nem vagytok képesek felfogni. Ezen a napon Szent Fiam végtelen nagy irgalma kiárad az egész világra. Még azokra a lelkekre is, akik a kárhozat útján…

Szólj hozzá!

2020.04.29. 10:44 :: lowoa

Istenem! Hálát adok Neked gondviselő jóságodért, az életemet megtartó kegyelmedért. URam, add hogy akaratodat megértve gyümölcsöt teremhessen életem, s embertársaim javát szolgálva boldogan élhessem a nekem rendelt napjaimat, éveimet. ÁmenMennyei Atyám! Segíts abban megerősödnöm, hogy a szenvedés…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2020.04.29. 10:40 :: lowoa

Az igazság felvállalása     2019. 04. 29, Hétfő Láttam, hogy az Úr mennyire gyönyörködik azokban a papokban és hívekben, akik felmerikvállalni az igazságot. Itt elsősorban a bűnről van szó. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi a jó és a mi rossz között a különbség. A Sátán elhitette az…

Szólj hozzá!

2020.04.28. 09:57 :: lowoa

Édes Istenem, túl sokra becsüljük mi ezt a földi életet. Még akkor is, ha gyenge, beteges ez a mi sátor-testünk, talán akkor még inkább ragaszkodunk hozzá. Köszönjük, hogy adtad, hogy alkalmassá tetted mindannak befogadására, amivel meg akarsz ajándékozni minket. De nagyon szegények volnánk, ha azt…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.04.28. 09:55 :: lowoa

2018. április. 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága kislányom! Készülj! Már nagyon közel van, amire felkészítettelek. Minden hirtelen jön. Mától fogva a következő imákat mondd el magadért és sorstársaidért: Az Irgalmasság rózsafüzérét, a Szent Vér litániát (Hozsanna 66. oldal) a Vianney Szent János imát,…

Szólj hozzá!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

2020.04.28. 09:54 :: lowoa

A jó és a jobb Kedveseim, maradjatok készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát, amikor megmérettettek, mindenki külön-külön tettei szerint, aszerint is, mennyire sikerült a jobbat választania a jó helyett. Mert a Szentháromság előtt minden, ami jóra irányult és jót eredményez,…

Szólj hozzá!

2020.04.27. 04:27 :: lowoa

Erőt kértem az Úrtól, -s ő nehézségeket adott,melyeken megedződtem.Bölcsességért imádkoztam, -és problémákat adott,melyeket megtanultam megoldani.Előmenetelt óhajtottam, -gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,hogy dolgozzam.Bátorságot kértem, -és Isten veszélyeket adott,melyeket legyőztem.Szeretetre…

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020.04.27. 04:26 :: lowoa

2013. április 27. délután itthon az Úr Jézus…   „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Máté 27, 30-37. „Jézus kigúnyolása, keresztre feszítése.” Jézus: „Ez vár Egyházamra. Elvesznek Engem tőle. Nagy szenvedést és pusztulást zúdítanak rá, és magukra azok, akik ezt teszik vele.” szentiras.hu…

Szólj hozzá!