HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzen.blogol.hu helyett uzen-e.blog.hu

június 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2020. március 6-a óta szerkeszthetlenek:

 

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2022.12.31. 12:55 :: lowoa

2022. december 30. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ne féljetek az elkövetkező eseményektől! Ezeket a bűnösök megfenyítésére engedem meg azért, hogy megtérjenek. Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélyből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Bízzatok Bennem határtalanul!

Hagyatkozzatok Rám mindenben! Én minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre válik. Akár itt vagytok a földön, akár a Mennyben, mindig gondoskodom rólatok.

Ne féljetek a csapásoktól, a haláltól! A ti számotokra nincs halál, csak egyik szobából átmentek a másikba. Halál csak azok számára van, akik elkárhoznak, mert nem bánják meg bűneiket. Csodálatos hely vár rátok a Mennyben. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Szeressétek a Szentháromságos egy Istent mindenekfölött! Elmélkedjetek gyakran kínszenvedéseimen, mekkora árat fizettem lelketek üdvösségéért! Irántam való szeretetből bűnt soha ne kövessetek el! Vágyakozzátok Hozzám, Szent Színem látására! Vágyatok tanúskodik hitetekről és nagyon megdicsőít Engem!

Azt akarom, hogy ott legyetek ahol Én, és lássátok dicsőségemet!

Erre kaptátok az életet. Ismerjétek meg az Evangéliumot és váltsátok tettekre, hogy általa üdvözüljetek és másokat is üdvösségre vezessetek!

Ne foglalkozzatok a világgal, a politikával, minden gondolatotok Én legyek, örök életetek Szerzője! Állandóan Rám gondoljatok, mert Én Örök Vagyok!

A világgal csak annyit törődjetek, amennyire szükségetek van rá. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak.

Naponta olvassátok a Szentírást! Minden, ami abban le van írva, beteljesül. Ha Rám gondoltok, akkor derűsek és boldogok lesztek!

Én fölötte állok mindennek. A sátán csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki, ő az örök vesztes. Én legyőztem a világot.

Most a világ megtisztítása zajlik. Nemsokára új ég és új föld lesz, az ezer éves béke uralma.

Örüljetek és ujjongjatok, mert hamarosan visszatérek az ég felhőin, mint Dicsőséges Király és elérkezik megváltásotok.

Megáldalak titeket végtelen, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2022.10.02. 00:54 :: lowoa

2022. október 1. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Beléptetek Édesanyám hónapjába. Ebben a hónapban nagy események fognak történni. Édesanyám közbenjár értetek, hogy enyhüljenek a csapások. A világ megtisztítása már folyamatban van. Csak rajtatok múlik, mennyit szenvedtek. Ha megtértek, sok csodát fogtok megtapasztalni. Ha nem, utolér benneteket igazságosságom. Mindenki azt kapja, amit érdemel. Járuljatok Hozzám, amíg még köztetek vagyok. Nemsokára elvesznek Engem tőletek. Az idő rövid. Térjetek meg! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jak 1, 12: „Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.11.11. 09:55 :: lowoa

2021. november 11. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkeztetek a világ megtisztításához. Most mindenki szenvedni fog. A jók azért, hogy engeszteljenek, és még jobbak legyenek. A rosszak pedig elnyerik méltó büntetésüket.

Gyermekeim! Ne aggódjatok! Én mindig veletek vagyok, ahogy megígértem. Felmentem értetek a keresztfára, ahol meghaltam a ti bűneitekért. Most is veletek szenvedek. De nem az anyagi jólét elvesztése miatt, hanem a lelkek özönének kárhozata miatt. Én a lelketek üdvösségéért haltam meg. Mégis sokan hátat fordítanak Nekem, Aki a legfőbb Jó vagyok. Nekem, Aki az örök boldogságukat akarom. Ha nem kell az Isten, hanem a sátán, akkor ne csodálkozzatok azon, ami most történik. A sátán csak gyötörni és ölni tud. Ő nem tud szeretni. Pedig ti a szeretetet keresitek, arra vágytok. Én, az örök szeretet a szívetekben akarok lakni, de ti nem engedtek be oda. Hát akkor ne csodálkozzatok, hogy nem kaptok szeretetet.

Kicsinyeim! A Mennyország azoknak készült, akik Istent szeretik. Oda nem mehetnek be, akik nem tudnak megbocsátani, és gyűlölet van a szívükben. Változzatok meg! Ezek az utolsó pillanatok, amikor még megtehetitek. Nincs több idő. Nincs több haladék. Az idő itt van. A világ és az Egyház most megy fel a Golgotára. Egyházamat és a világot keresztre feszítik. Csak keserves kínszenvedése és halála után jöhet be az Új Paradicsomba. De addig még szenvednie kell.

Gyermekeim! Már ütött az óra. Készüljetek a Velem való nagy találkozásra. Mindnyájatoknak meg kell állni Előttem, az Örök Bíró előtt. Számot adtok egész életetekről. Csak a cselekedeteiteket hozzátok magatokkal. Bármennyit gyűjtöttetek, minden itt marad. Minden tűz martaléka lesz. Tűz által tisztítom meg a világot.

Gyermekeim! Itt az utolsó óra. Térjetek meg! Már nem adok több üzenetet, mert beteljesül mindaz, amit mondtam nektek. Ezek az utolsó szavaim. Megáldalak benneteket minden emberi értelmet felülmúló örök szeretetemmel: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 21, 43: „Jézus mondja

Szólj hozzá!

Mária Julianna lelki naplója

2021.09.18. 09:58 :: lowoa

Mária Julianna lelki naplója XIX. kötet

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.09.13. 09:54 :: lowoa

2021. szeptember 13. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyon nagyon szeretlek benneteket. Ne féljetek! Ne aggódjatok! Én mindennek fölötte állok. A jövő az Enyém. Én úrrá leszek minden gyötrelmen. Hamarosan visszatérek az ég felhőin és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. A sátán tudja, hogy már csak nagyon kevés ideje van hátra. Ti csak szüntelenül imádkozzatok, tegyétek a jót! Imáitokra és életszentségetekre nagyon megrövidítem ezt a gyötrelmekkel terhelt időt, és kevesebb szenvedés ér benneteket. Tartsatok ki mindhalálig! Soha ne vegyétek fel a fenevad bélyegét! Legyetek elszántak! Inkább meghaljatok, minthogy akaratom ellen vétsetek. Beburkollak benneteket igaz, átölelő szeretetembe. Én gondoskodom rólatok mindvégig. Aki Értem feláldozza életét, megmenti azt. De aki meg akarja menteni, örökre elveszíti.

Merítsetek tudást és erőt a Szentírásból! Annak minden szava beteljesül a maga idejében. Én Mindenható vagyok. Ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Hitetek és reményetek mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ez most egy nagyon nehéz, embert próbáló idő. Mindezt azért engedtem meg, mert az emberek elfordultak Tőlem. Így akarom megtérésre kényszeríteni őket. De ha ez a próbatétel sem használ, örökre elvesznek. Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjai harcolnak a lelketekért. Ha lehetne, mindnyájatokat a kárhozatra akarnának taszítani. Ezért rövidítem meg az időt, hogy ezt megakadályozzam. Ez most a nagy tisztítás órája. Megtisztítom a földet, mert ez így nem mehet tovább. De ti, akik körém gyülekeztetek, soha ne féljetek. Szemetek meglátja a bűnösök bűnhődését. Csak annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Még a sátán is engem szolgál – jóllehet – akarata ellenére.

Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Éljetek állandóan az Én Jelenlétemben! Szüntelen imádkozzatok! Minden gondotokat adjatok át Nekem! Én megoldom azokat. Ne féljetek! Tartsatok ki mindhalálig! Nézzetek fel keresztemre! Belőlem merítsetek erőt! Szeressetek viszont, és elnyeritek az üdvösséget. Gondoljatok arra, amit ígértem: elmegyek, és helyet készítek nektek. Aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Megáldalak titeket gondviselő, mindenható, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2 Péter 1, 14: „Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.08.26. 09:53 :: lowoa

2021. augusztus 26.

 

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az üldözés közel van. Itt az óra. Most jövök vissza dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Minden imátokat ezért ajánljatok föl, hogy megrövidítsem az időt, mert akkora nyomorúság van napjaitokban, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem lesz soha többé. Értetek, választottakért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, hogy árasszam ki mielőbb
Szentlelkemet, hogy megadja a tisztánlátást, mert ha ezt nem tenném, nagyon sok lélek menne a pokolba.

Drága gyermekeim! Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjaitól feketéllik az ég. Ha tudnának, minden lelket a kárhozatba taszítanának. Már a kisgyermekeket is meg akarják rontani, sőt, meg is rontják, hogy mire fölcseperednek, a rosszat tartsák jónak és a jót rossznak. De nem számolnak Velem. Kérem a szülőket, hogy minden gyermeket minél előbb kereszteltessenek meg. Én parancsoltam apostolaimnak: „Menjetek el az egész világra, kereszteljetek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A keresztség szentség. Nemcsak megtisztít az áteredő bűntől, de
az a lélek, akit megkeresztelnek, Atyám gyermeke lesz, aki mellé Atyám külön szent angyalt küld, hogy vigyázzon arra a lélekre, és óvja meg minden rossztól, vezesse el az örök életre.


Gyermekeim! A sátán és csatlósai ádáz harcot folytatnak a lelkekért. A test megölése csak ráadás: a lelkek kárhozatára való taszításán van a fő hangsúly. Lucifer minden lelket a pokolban szeretne látni. A szent angyalok és a bukott ördögök hatalmas csatát vívnak a lelkekért. Akik csak egyetlen fohászt mondanak, kérik szent őrangyaluk, Mária vagy Isten segítségét, megmenekülnek. Csak az kárhozik el, aki nem akar együtt lenni Velem az örök életben, aki nagyon elmerült bűneiben, és megátalkodott.

Gyermekeim! Itt az utolsó óra. Most minden Engem követő léleknek fel kell mennie a Golgotára, a keresztre, hogy elnyerje az örök életet. Aki nem tartja meg törvényeimet, nem tagadja meg magát, és nem hordozza türelmesen a Tőlem kapott keresztjét, az nem üdvözülhet. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki Értem, és tanításomért odaadja az életét, megtalálja azt.


Gyermekeim! Szavaim Lélek és élet. A Lélek az, ami éltet, a test nem
használ semmit. Soha ne a test ösztönének éljetek, hanem önmagatokat megtagadva mindig lelki életet éljetek. Sokat imádkozzatok, törvényeimet tartsátok meg, és úgy világítsatok ezen a földön, mint a világ világossága, hogy aki rátok néz, Engem lásson, aki titeket hall, tanításomat hallgassa.


Gyermekeim! Most választom szét a búzát a pelyvától. Igyekezzetek búzák lenni, akiket csűrömbe gyűjtök, és határolódjatok el a pelyváktól, akik az örök tűzre mennek. Ez a nagy megmérettetés órája. Mindenki mérlegre kerül.
Mindenki meglátja cselekedeteit, egész életét. Azt mondom nektek, igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert keskeny az ösvény és szűk az ajtó, amely a Mennyországba visz. Ne kövessétek azokat, akik a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé.


Gyermekeim! Az óra itt van. Már nem figyelmeztetlek sokat benneteket, mert beteljesülnek szavaim. Egyre nagyobb természeti katasztrófák lesznek, és egyre nagyobb káosz zajlik a világban. Kérjétek a Szentlelket, tartsatok bűnbánatot, tisztítsátok meg a lelketeket, mert csak ez a fontos. Ne gyűjtsetek magatoknak földi kincseket, mert mindent itt hagytok. Gyűjtsetek magatoknak kincset a Mennyben, amit magatokkal hoztok. Ilyenek: a gyónás, a
Szentáldozás, a jó cselekedetek, és az ima.


Gyermekeim! Ütött az óra. Amint az Emberfia a bűnösök kezére került, úgy Egyházamnak is fel kell jönni a Golgotára, a keresztre, mert csak a szégyenletes kereszthalál után nyílik meg előtte az ajtó, hogy belépjen dicsőségembe. Az óra itt van. Hamar eljövök, és megítélem a világot.
Készüljetek! Tartsátok meg szavaimat, ha kedves az életetek.


Drága gyermekeim! Készüljetek, mert olyan üldözés lesz, amilyen még nem volt. Készítsetek háromhavi élelmet, tartós élelmiszert, vizet, mert szükség lesz rá. Készítsetek egy csomagot, amit csak föl kell kapni, ha elüldöznek lakóhelyetekről. Ebben legyen víz, tartós élelmiszer, keksz, vagy valami, amit nem kell készíteni, csak meg lehet enni, és pár váltás fehérnemű.

Gyermekeim! Az óra eljött. Készüljetek! Fogadjátok figyelmeztetésemet! Európa nagy muszlim fenyegetettség előtt áll.


Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


Szentírási megerősítések:

Zsid 13, 7: „Isten szava” 12-14: „Jézus is a
kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük.” 22: „fogadjátok szívesen az intő szót”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.06.28. 09:52 :: lowoa

2021. június 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most vagytok az utolsó órában. Ebben az órában Júdás csókkal elárult Engem, és elkezdődött az Én kálváriám. Beteljesítettem Atyám akaratát, a kereszten megváltottalak benneteket. Ennek a Földnek is most van itt a kálváriája. Az egész világ és az Egyház föl fog menni a keresztre. Az Egyház ugyanazt fogja elszenvedni, amit Én: keresztre kell szegeznie magát Velem együtt ahhoz, hogy feljöhessen Atyám dicsőségébe.

Gyermekeim! Ne áltassátok magatokat! Nézzetek körül: az óra itt van. Az óra most van itt. Soha nem látott gyötrelmek várnak a világra és vannak jelen a világban. Ez egy másfajta háború, amit most vívnak, mint az első kettő. De háború, és az életetekre törnek. Méghozzá a lelketek életére. Légiók hadai veszik körül az embereket, hogy a lelküket elveszítsék. Rengeteg lélek megy a pokolba.

Gyermekeim! Ez az utolsó óra. Most még Körém jöhettek, átkarolva keresztemet és vértől ázott lábamat. Most még megbánhatjátok, meggyónhatjátok bűneiteket, és akkor megmentitek a lelketeket. De ha kitartotok bűneitekben, örökre el lesztek választva Tőlem, és a kárhozatra mentek. Gyermekeim! Ez a döntés órája. Már régóta mondom ezt nektek. Olvassátok a Szentírást és az Evangéliumot váltsátok tettekre! Ez az egyedüli menekvésetek. Ha megteszitek, örök életet nyertek, ha nem, örökre elvesztek.

Drága gyermekeim! Ez a sötétség órája. A sátán mindent jó színben szeret feltüntetni, és azt mondja, hogy mindaz semmiség, ami körülöttetek van. Fogjátok fel a történések súlyát. Nagy a tét: örök élet, vagy örök halál. Tartsatok ki az életszentség útján, és másokat is vezessetek Hozzám. Csak a szeretet számít. Én magam szeretem-e Istent teljes szívemből úgy, hogy megtartom törvényeit? Másokat is erre vezetek-e életpéldámmal, szavaimmal, tetteimmel? Ha ezt teszitek, jó példát mutattok a rátok bízottaknak, és majd elnyeritek érte örök jutalmatokat.

Az óra itt van. A kereszten haldoklom. Már minden vérem elfolyt. Már kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Most Egyházam követ Engem a keresztúton, a Golgotán, a keresztfára. Most Egyházamnak kell kimondania szavaimat: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” A keresztényüldözés nem várat sokat magára. Már itt van, és még inkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá lesz.

Gyermekeim! Közel van dicsőséges eljövetelem. Közel van mindaz, ami ezt megelőzi. A léleklátás, a Szentlélek kiáradása és az antikrisztus fellépése. Készüljetek bűnbánattal, imával, jó cselekedettel. Mentsétek a lelkeket! Az óra itt van. Az ítélet elkezdődött a világ és az Egyház fölött. Isten megítéli és megfenyíti az Ő népét, mert nem hallgat Rá. Mert kedvesebb neki a bűn, mint az életszentség.

Gyermekeim! Vegyétek komolyan szavaimat. Az óra itt van. Az idő eljött. Fogadjátok áldásomat, melyet féltő, örök, végtelen szeretetemmel adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 1 János 2, 14: „Isten tanítása” 17: „aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre” 18: „eljön az antikrisztus”

Máté 10, 21-22: „Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.27. 14:10 :: Andre Lowoa

2021. április 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most jövök el. Kiárasztom minden egyes emberre Szentlelkemet. Mindenki meg fogja látni egész életét, és tudni fogja, hogy Én, az igazságos Bíró megfizetek tettei szerint.

Gyermekeim! Ezt most azért mondom, hogy vigasztalódjatok. A Nagy Figyelmeztetés után már nem lesztek ilyen nagy kényszerhelyzetben, mint most, mert mindazoknak, akik ezt rátok erőltették, nagy gyötrelemben lesz részük. Egyesek meghalnak bűneik láttán, mások pedig megtérnek. Készüljetek fel, mert ti magatok is meg fogjátok látni egész életeteket, és azt, amit érdemeltek. Mossátok tisztára lelketeket értetek kiontott drága Szent Véremben! Bánjátok meg minden bűnötöket, és járuljatok a bűnbocsánat és a szentáldozás szentségéhez! Akkor könnyű szívvel és boldogan fogjátok fogadni Szentlelkem kiáradását. Mert mindaz, aki szívből megbánta és meggyónta bűneit, azok vétkeire többé nem emlékezem. A lelket pedig irgalmas Szívembe zárom.

Gyermekeim! Most nagy fordulóponthoz érkeztetek. A Föld már soha nem lesz az, ami volt. Ne akarjatok visszatérni régi életetekhez, mert nem tudtok. Mint ahogy az óra sem forog visszafelé, mindig csak előre, úgy az idő, amelyben éltek, csak előre halad az eseményekben. Most egy nagy keresztényüldözés és egy nukleáris világháború előestéjén álltok. Ez a Föld megtisztításának az ideje.

Gyermekeim! Ne legyetek meglepődve ezen. A bűn már annyira elhatalmasodott a világban, hogy kénytelen vagyok megtisztítani. Ne attól féljetek, hogy meghaltok, hanem attól, hogy bűnben éltek, ami elválaszt Tőlem. Ezt mondtam: aki megtagad Engem ez előtt a bűnös házasságtörő nemzedék előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. Aki megvall Engem, azt Én is megvallom Mennyei Atyám előtt. Aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Egyeseket vértanúhalálra szántam, hogy megvalljanak Engem, és a Mennyben páratlan jutalomban részesítsem őket. Ők megkapják Tőlem az erőt és kegyelmet, hogy kitartsanak Mellettem mindhalálig. Másokat el fogok ragadni, hogy majd visszahelyezzem őket a megújult világba, az ezer éves béke uralmába. Ők lesznek a szent gyökér, ami majd kihajt. Azok, akik megátalkodottak maradnak bűneikben, elhamvadnak a Földet megtisztító tűzben, és lelkük az örök tűzben fogja találni magát.

Gyermekeim! Legyetek éberek, éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha majd megjelenek dicsőségemben, bejöhessetek Velem a menyegzőre. Ezt ígértem: veletek maradok minden nap a világ végezetéig. A menyegző itt is itt van köztetek. Ez a Szentmise, ahol terített asztalhoz várlak benneteket. Szent Testem az étel, Szent Vérem az ital. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem magatokhoz, akkor Én is befogadlak titeket az Örök Menyegzőre.

Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket. Újra mondom: az óra itt van. Az események elindultak, és folytatódnak. Már mindent feltártam nektek. Éljetek szüntelen készenlétben! Mindenekfölött bízzatok Bennem, Aki ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Veletek vagyok, és soha el nem hagylak titeket. Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést meghaladó örök, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 45: (Jézus) így szólt: „Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.17. 18:27 :: Andre Lowoa

2021. április 17.

Ma reggel elimádkoztam az alábbi imát. Nagyon kértem az Úr Jézust, hogy árassza ki ránk a Szentlelket, hozza el a Nagy Figyelmeztetést. Jöjjön vissza dicsőségében, és szája leheletével semmisítse meg a gonoszt. Az Úr ekkor a lelkemben ezt mondta: „Ha minden nap elimádkozod ezekre a szándékokra ezt az imát, akkor sietteted a Szentlelkem kiáradását és dicsőséges visszajövetelemet.”

Szentírási megerősítés: Zsid 10, 15-16: „Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük – mondja az Úr.”

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben

Istennek Szent Anyja,

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell megfogalmazni kérésünket…]

Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük).

Ámen.

(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája)

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2021.04.07. 18:45 :: Andre Lowoa

2021. április 7. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az üldözés nagyon közel van. Ne tervezzetek semmit, mert ez a világ hamar elmúlik. Terveivel és jövőjével együtt végérvényesen összeomlik. Én magam vetek véget ennek a bűnös világnak. Ó, ha látnátok, mennyi démon mesterkedik, hogy hazugsággal és szemfényvesztéssel minél több lelket taszítson a pokolba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Mentsétek a lelkeket! Csak ez az egy legyen a fontos. Elsősorban ti magatok szentelődjetek meg az állandó bűnbánat és a szentségek által. Megerősítelek titeket, hogy mindig ellene tudjatok mondani a sátán minden kísértésének. Betöltöm szíveteket az Irántam való szeretettel. Előttetek megyek a keresztúton ezer sebtől vérző testemmel. Hátamon a nagy keresztgerendával, töviskoronával a fejemen. Ide hívlak titeket is a keresztútra, az önmegtagadás, a lemondás és a kereszthordozás által. Adjátok át az életeteket Nekem! Csak Engem, lássatok mindig magatok előtt, és Engem akarjatok szolgálni! Akkor megvigasztaljátok átdöfött Szívemet, és elégtételt nyújtotok Nekem az elkövetett bűnökért. Az áldottak között foglaltok majd helyet, és az örök boldogságban fogtok Engem megváltó Isteneteket dicsőíteni.

 

Hagyatkozzatok Rám, adjátok át az életeteket Nekem, és nagyon bízzatok Bennem! Én kimenekítelek titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ne féljetek se járványtól, se haláltól, se betegségtől, se semmi egyéb fenyegetéstől, mert csak annyit történhet, amennyit Én megengedek. Ha megengedem a szenvedést, az azért van, hogy megerősítsem Belém vetett hiteteket. Ha megengedem a halált, azért teszem, mert annak az embernek már lejárt az ideje a földön. Őt már ki akarom emelni ebből a siralomvölgyből, hogy majd örökké örvendezzen dicsőségemnek. Akik pedig elkárhoznak, azoknak azért engedem meg a halált, hogy ne tudjanak többé ártani sem maguknak sem embertársaiknak. Nálam minden történésnek, eseménynek megvan az oka. Ezek válaszok az egyének életére.

 

Ne foglalkozzatok a világgal, sem a világ eseményeivel! Életetek középpontjában legfelül mindig Én álljak, a töviskoronás Király, Aki nem azért szálltam le Atyám öléből, hogy földi karriert fussak be, hanem azért, hogy a világmindenség Királya legyek. Ezt mondtam: „ha fölmagasztalnak, mindeneket Magamhoz vonzok”. Az emberi gondolkodás szempontjából igencsak ellentétes és szokatlan fölmagasztalás volt az Enyém, amikor a felismerhetetlenségig megkínzott Testemmel a keresztfán függtem, és kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Azt kérem, hogy ti is haljatok meg a világnak, és minden csábításának, mert aki jóban van a világgal, az ellensége önmagának és Istennek. Teljes önmegtagadásban és teljes Rám-hagyatkozásban kell élnetek ahhoz, hogy szenteket tudjak formálni belőletek. Értsétek meg, az életetek egyedüli értelme az, hogy szentek legyetek. Isten Országában csak a szenteknek van helyük, akik Istent szeretik. A főparancs a szeretet: Isten és az emberek felé. Ha ezt tökéletesen teljesítitek, már szentek vagytok.

 

Ne foglalkozzatok a világgal, mert elvonja a figyelmeteket a legfőbb jótól, az Én tanításomtól. Temetkezzetek el Bennem és szüntelen imádkozzatok! Akkor az Én békémet és örömömet adom nektek.

 

Maradjatok hűségesek Hozzám akkor is, ha üldözések, nélkülözések és áldozatok jönnek az életetekben. Ne felejtsétek el, hogy akkor lesztek Hozzám a legközelebb, amikor szenvedtek.

 

Minden egyes embernek, és az egész világnak fel kell jönnie Velem a keresztúton a Golgotára, és keresztre kell feszítenie magát az Én keresztemre. Amikor azonosultok Velem a szenvedésben, akkor nyílik meg előttetek dicsőséges Országom kapuja. Amikor elmerültök Bennem, és már nem akartok senkit és semmit, csak egyedül Istent, akkor tudom betöltetni lelketeket az Én békémmel és szeretetemmel. Ez a világ elmúlik minden kívánságával és tervével együtt. Isten akarata azonban örökkévaló, és beteljesül. De csak azok lelkében tud, akik ezt megengedik és akarják, mert tiszteletben tartom mindnyájatok szabad akaratát. Ezért kérve kérlek benneteket, kerüljétek a bűnt, mondjatok ellene a sátánnak és minden kísértésének, aki olyan csúf, hogy belehalnátok, ha megláthatnátok. A bűn mindig undorító. Nincs a földön olyan ocsmányság, amivel szemléltetni lehetne. Egyedül a bűn tud elszakítani Istentől. Féljétek az Istent szent félelemmel, Aki örök Bírája minden embernek, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Féljétek elkövetni a bűnt, mert ennek következménye van. Isten végtelenül szereti mindazokat, és irgalmas mindazokhoz, akik elfogadják és tettekre váltják tanítását.

 

Gyermekeim! Ütött az óra. Ez a világ véget ér. Most jön fel a Golgotára. Ez kegyetlen szenvedést jelent minden egyes ember számára. Azok tudják könnyebben elviselni, akik felkészültek a halálra, a végső számadásra, akik nem ragaszkodnak senkihez és semmihez. Akiknek Én vagyok a mindenük, a reményük, azok könnyen el tudnak szakadni a földtől és földi életüktől.

 

Nagyon kérjétek, hogy avatkozzak közbe, jöjjön el a Nagy Figyelmeztetés, amikor a Szentlélek megmutatja mindenkinek, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor az egyes ember meglátja a bűneit, és megtér Hozzám, üdvözítő Istenéhez. Nagyon sok lelket fogok megmenteni akkor.

 

Nagyon szeretlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Emberi szó nem képes rá, hogy ezt kifejezze. De ha fölnéztek véres testemre a keresztfán, az mindent elmond nektek szavak nélkül. Mert mindezt értetek és a ti bűneitekért szenvedtem el azért, hogy megmentsem a lelketeket. Szeressetek viszont Engem! Miattatok kiáltottam: „Szomjazom!” Arra vágyom, hogy megmeneküljetek, és üdvözíteni tudjalak benneteket. Fogadjátok meg tanításomat! Ezek az utolsó szavaim. Már benne éltek abban az időben, amikor végérvényesen döntenetek kell Isten mellett, vagy Isten ellen. Döntéseteknek örök következménye van, melyet nektek kell viselnetek.

 

Váltsátok tettekre tanításomat, mert csak így van értelme az életeteknek. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Mt 23, 1: „Jézus szólt” Mt 24, 9-14: „ Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.”

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása